Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH ĐẮK LẮK FOOD
Mã số thuế:

6001645548

Địa chỉ: Số 107 Thôn Tân Tiến, Xã Ea Na , Huyện Krông A Na , Đắc Lắc
Address: No 107, Tan Tien Hamlet, Ea Na Commune, Krong A Na District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (Post-harvest service activities)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH NHÀ SẠCH BMT
Mã số thuế:

6001645587

Địa chỉ: Số 20 Phan Văn Khỏe, Phường Tân Lợi , TP.Buôn Ma Thuột , Đắc Lắc
Address: No 20 Phan Van Khoe, Tan Loi Ward, Buon Ma Thuot City, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (House and other works cleaning services)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THU HOA
Mã số thuế:

6001645837

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hòa Phú , TP.Buôn Ma Thuột , Đắc Lắc
Address: Hamlet 3, Hoa Phu Commune, Buon Ma Thuot City, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH NINH THẮNG CERAMIC PRO BMT
Mã số thuế:

6001646206

Địa chỉ: Số 454 Nguyễn Văn Cừ, Phường Tân Lập , TP.Buôn Ma Thuột , Đắc Lắc
Address: No 454 Nguyen Van Cu, Tan Lap Ward, Buon Ma Thuot City, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH RUNG GIA FARM
Mã số thuế:

6001646196

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Phước An , Huyện Krông Pắk , Đắc Lắc
Address: Civil Group 2, Phuoc An Town, Krong Pak District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH QT THIỆN AN
Mã số thuế:

6001641222

Địa chỉ: Tổ dân phố 2B, Thị trấn Ea Kar , Huyện Ea Kar , Đắc Lắc
Address: 2b Civil Group, Ea Kar Town, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 02/01/2019

HTX KD ĐT QL CHỢ EA WY
Mã số thuế:

6001645266

Địa chỉ: Kiốt số 9, số 10, chợ Ea Wy, Xã Ea Wy , Huyện Ea H'leo , Đắc Lắc
Address: Kiot So 9, No 10, Cho Ea Wy, Ea Wy Commune, Ea H'leo District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình công ích (Construction of public works)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 02/01/2019

CÔNG TY TNHH TM DMT
Mã số thuế:

6001640476

Địa chỉ: Số 232/73/4 Nguyễn Thái Bình, Xã Hòa Thắng , TP.Buôn Ma Thuột , Đắc Lắc
Address: No 232/73/4 Nguyen Thai Binh, Hoa Thang Commune, Buon Ma Thuot City, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 27/12/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ SÁNG
Mã số thuế:

6001640483

Địa chỉ: Số nhà 130/2 Hoàng Thế Thiện, Phường Tân Lợi , TP.Buôn Ma Thuột , Đắc Lắc
Address: No 130/2 Hoang The Thien, Tan Loi Ward, Buon Ma Thuot City, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (House and other works cleaning services)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 27/12/2018

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EA KAR
Mã số thuế:

6001640927

Địa chỉ: Số 219 đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Ea Kar , Huyện Ea Kar , Đắc Lắc
Address: No 219, Nguyen Tat Thanh Street, Ea Kar Town, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) (Wholesale of other agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) )

Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 28/12/2018