Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Yang Tao- Huyện Lăk- Đắk Lắk

UNT Xã YANG TAO
Mã số thuế:

6001509270

Địa chỉ: UNT Xã YANG TAO - Xã Yang Tao - Huyện Lắk - Đắc Lắc
Address: Unt, Yang Tao Commune, Yang Tao Commune, Lak District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Xã Yang Tao, Huyện Lăk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 17-09-2015

UBND Xã Yang Tâo
Mã số thuế:

6000837751

Địa chỉ: Xã Yang Tao - Huyện Lắk - Đắc Lắc
Address: Yang Tao Commune, Lak District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Yang Tao, Huyện Lăk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 18-03-2009