Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Khánh Nam Lắk

Ngày thành lập: 13-08-2019

Địa chỉ: Số 10, Thôn Xí nghiệp, Xã Đắk Liêng, Huyện Lắk, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 10, Xi Nghiep Hamlet, Dak Lieng Commune, Lak District, Dak Lak Province

Ngành nghề chính (Main profession): Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 2 (Other minerals not elsewhere classified 2)

Mã số thuế 6001666234
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Đắk Lắk
Người đại diện Lê Bá Anh Vẫn

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Khánh Nam Lắk

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính