Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đắk Liêng- Huyện Lăk- Đắk Lắk

Công Ty TNHH Khánh Nam Lắk
Mã số thuế:

6001666234

Địa chỉ: Số 10, Thôn Xí nghiệp, Xã Đắk Liêng, Huyện Lắk, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 10, Xi Nghiep Hamlet, Dak Lieng Commune, Lak District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 2 (Other minerals not elsewhere classified 2)

Xã Đắk Liêng, Huyện Lăk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 13-08-2019

CÔNG TY TNHH NAM KHÁNH ĐẮK LẮK
Mã số thuế:

6001628158

Địa chỉ: Số 10 Thôn Xí nghiệp, Xã Đắk Liêng , Huyện Lắk , Đắc Lắc
Address: No 10, Xi Nghiep Hamlet, Dak Lieng Commune, Lak District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đắk Liêng, Huyện Lăk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 07/11/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Đức Phú Hưng
Mã số thuế:

6001569745

Địa chỉ: Số 17, thôn Xí Nghiệp, Xã Đắk Liêng, Huyện Lắk, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 17, Xi Nghiep Hamlet, Dak Lieng Commune, Lak District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đắk Liêng, Huyện Lăk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 13-03-2017

UNT Xã ĐăK LIêNG
Mã số thuế:

6001509263

Địa chỉ: UNT Xã ĐăK LIêNG - Xã Đắk Liêng - Huyện Lắk - Đắc Lắc
Address: Unt, Dak Lieng Commune, Dak Lieng Commune, Lak District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Xã Đắk Liêng, Huyện Lăk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 17-09-2015

Trường THCS Võ Thị Sáu
Mã số thuế:

6000837688

Địa chỉ: Xã Đắk Liêng - Huyện Lắk - Đắc Lắc
Address: Dak Lieng Commune, Lak District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Đắk Liêng, Huyện Lăk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 18-03-2009

UBND Xã Đắk Liêng Huyện Lắk
Mã số thuế:

6000830347

Địa chỉ: Thôn Xóm Huế - Xã Đắk Liêng - Huyện Lắk - Đắc Lắc
Address: Thon, Hue Hamlet, Dak Lieng Commune, Lak District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Đắk Liêng, Huyện Lăk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 11-03-2009

DNTN Xăng Dầu Minh Cúc
Mã số thuế:

6000118154

 Điện thoại:

(0206) 2886191

Địa chỉ: Thôn Ngã 3 - Xã Đắk Liêng - Huyện Lắk - Đắc Lắc
Address: Nga 3 Hamlet, Dak Lieng Commune, Lak District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Đắk Liêng, Huyện Lăk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 09-02-2004