Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Bông Krang- Huyện Lăk- Đắk Lắk

Công Ty TNHH Xây Dựng - Nông Nghiệp Đức Huy
Mã số thuế:

6001682691

Địa chỉ: Buôn Krai, Xã Bông Krang, Huyện Lắk, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Buon Krai, Bong Krang Commune, Lak District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Bông Krang, Huyện Lăk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 15-01-2020

UNT BôNG KRANG
Mã số thuế:

6001509288

Địa chỉ: UNT BôNG KRANG - Xã Bông Krang - Huyện Lắk - Đắc Lắc
Address: Unt Bong Krang, Bong Krang Commune, Lak District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Xã Bông Krang, Huyện Lăk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 17-09-2015

UNT xã Đăk Liêng
Mã số thuế:

6001360687

Địa chỉ: Xã Đăk Liêng huyện Lăk - Xã Bông Krang - Huyện Lắk - Đắc Lắc
Address: Dak Lieng Commune, Huyen Lak, Bong Krang Commune, Lak District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Xã Bông Krang, Huyện Lăk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 12-09-2012

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Việt Nhật Tại Đắk Lắk
Mã số thuế:

3800408153-001

 Điện thoại:

0972.980.968

Địa chỉ: thôn Sân bay - Xã Bông Krang - Huyện Lắk - Đắc Lắc
Address: San Bay Hamlet, Bong Krang Commune, Lak District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (Producing fertilizer and nitrogen compound)

Xã Bông Krang, Huyện Lăk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 27-04-2012

UBND Xã Bông Krang
Mã số thuế:

6000837575

Địa chỉ: Xã Bông Krang - Huyện Lắk - Đắc Lắc
Address: Bong Krang Commune, Lak District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Bông Krang, Huyện Lăk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 18-03-2009

DNTN Thương mại Minh Hằng
Mã số thuế:

6000668207

 Điện thoại:

(0206) 2839736

Địa chỉ: Thôn Sân Bay - Xã Bông Krang - Huyện Lắk - Đắc Lắc
Address: San Bay Hamlet, Bong Krang Commune, Lak District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Bông Krang, Huyện Lăk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 14-11-2007