Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Krông Năng- Đắk Lắk

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Kim Phước Huy
Mã số thuế:

6001668640

Địa chỉ: Trung tâm chợ Tam Giang, Thôn Giang Thịnh, Xã Tam Giang, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Trung Tam Cho Tam Giang, Giang Thinh Hamlet, Tam Giang Commune, Krong Nang District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Tam Giang, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 23-09-2019

Công Ty TNHH Mtv Mỹ Phẩm Thẩm Di
Mã số thuế:

6001668337

Địa chỉ: Thôn Quang Trung, Xã Ea Tân, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Quang Trung Hamlet, Ea Tan Commune, Krong Nang District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Xã Ea Tân, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 23-09-2019

Công Ty TNHH Maxca Nhật Minh Victory
Mã số thuế:

6001668601

Địa chỉ: Thôn Tân Quảng, Xã Ea Tóh, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Tan Quang Hamlet, Ea Toh Commune, Krong Nang District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Ea Tóh, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 23-09-2019

Công Ty TNHH Mtv Hồng Phát
Mã số thuế:

6001659332

Địa chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Khối 2, Thị Trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 21 Tran Hung Dao, Khoi 2, Krong Nang Town, Krong Nang District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Thị trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 02-05-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HƯNG TIẾN PHÁT
Mã số thuế:

6001649038

Địa chỉ: Buôn Kmang, Xã ĐLiê Ya , Huyện Krông Năng , Đắc Lắc
Address: Buon Kmang, Dlie Ya Commune, Krong Nang District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Dliê Ya, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 11/01/2019

Công Ty TNHH Thái Sơn Đắk Lắk
Mã số thuế:

6001634384

Địa chỉ: Số 23 Thôn Tân Thanh, Xã Đliê Ya, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 23, Tan Thanh Hamlet, Dlie Ya Commune, Krong Nang District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Dliê Ya, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 18-12-2018

CÔNG TY TNHH GARDEN FOOD
Mã số thuế:

6001622445

Địa chỉ: Thôn Tân Kỳ, Xã Ea Tóh , Huyện Krông Năng , Đắc Lắc
Address: Tan Ky Hamlet, Ea Toh Commune, Krong Nang District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ea Tóh, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 22/08/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp