Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Krông Năng- Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HƯNG TIẾN PHÁT
Mã số thuế:

6001649038

Địa chỉ: Buôn Kmang, Xã ĐLiê Ya , Huyện Krông Năng , Đắc Lắc
Address: Buon Kmang, Dlie Ya Commune, Krong Nang District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Dliê Ya, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 11/01/2019

Công Ty TNHH Thái Sơn Đắk Lắk
Mã số thuế:

6001634384

Địa chỉ: Số 23 Thôn Tân Thanh, Xã Đliê Ya, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 23, Tan Thanh Hamlet, Dlie Ya Commune, Krong Nang District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Dliê Ya, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 18-12-2018

CÔNG TY TNHH GARDEN FOOD
Mã số thuế:

6001622445

Địa chỉ: Thôn Tân Kỳ, Xã Ea Tóh , Huyện Krông Năng , Đắc Lắc
Address: Tan Ky Hamlet, Ea Toh Commune, Krong Nang District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ea Tóh, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 22/08/2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trường Tín Đắk Lắk
Mã số thuế:

6001621699

Địa chỉ: Thôn Tân Quảng, Xã Ea Tóh, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Tan Quang Hamlet, Ea Toh Commune, Krong Nang District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Ea Tóh, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 14-08-2018

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN KIM THÀNH
Mã số thuế:

6001621681

Địa chỉ: Thôn Giang Sơn, Xã Ea Púk, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Giang Son Hamlet, Ea Puk Commune, Krong Nang District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ea Púk, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 14/08/2018

Công Ty TNHH Xăng Dầu Hải Hà
Mã số thuế:

6001621201

Địa chỉ: Buôn Ea Bi, Xã Đliê Ya, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Buon Ea Bi, Dlie Ya Commune, Krong Nang District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Dliê Ya, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 08-08-2018

Công Ty TNHH Dvtm Xăng Dầu Đức Thành
Mã số thuế:

6001620945

Địa chỉ: Quốc lộ 29, Thôn Giang Nghĩa, Xã Tam Giang, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Highway 29, Giang Nghia Hamlet, Tam Giang Commune, Krong Nang District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Tam Giang, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 06-08-2018

Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Tuấn Lợi
Mã số thuế:

6001616473

Địa chỉ: Số 31 Hùng Vương, Tổ dân phố 4, Thị Trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 31 Hung Vuong, Civil Group 4, Krong Nang Town, Krong Nang District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Thị trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 28-06-2018

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM FOODSVIET
Mã số thuế:

6001613377

Địa chỉ: Số 56, Thôn Hồ Tiếng, Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 56, Ho Tieng Hamlet, Ea Ho Commune, Krong Nang District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 16/05/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp