Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Pơng Drang- Huyện Krông Buk- Đắk Lắk

DOANH NGHIỆP TN CA CAO ĐẮK LẮK
Mã số thuế:

6001628574

Địa chỉ: Thôn 9a, Xã Pơng Đrang , Huyện Krông Buk , Đắc Lắc
Address: 9a Hamlet, Pong Drang Commune, Krong Buk District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 22/11/2018

Công Ty TNHH Giống Cây Trồng Dần Sâm
Mã số thuế:

6001605009

Địa chỉ: Thôn 15, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 15, Pong Drang Commune, Krong Buk District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 27-02-2018

Công Ty TNHH Nông Sản Thu Lợi
Mã số thuế:

6001586451

Địa chỉ: Thôn 15, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 15, Pong Drang Commune, Krong Buk District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 15-11-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Thanh Tin
Mã số thuế:

6001583958

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Krông Búk 1, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Cong Nghiep Krong Buk 1 Cluster, Pong Drang Commune, Krong Buk District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 29-09-2017

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP PHÚ THỊNH
Mã số thuế:

6001575474

 Điện thoại:

(0203) 6453464

Địa chỉ: Thôn Ea Tut, Xã Pơng Đrang , Huyện Krông Buk , Đắc Lắc
Address: Ea Tut Hamlet, Pong Drang Commune, Krong Buk District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 29/05/2017

CÔNG TY TNHH NHẬP KHẨU VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP JAPAN
Mã số thuế:

6001575435

 Điện thoại:

(028) 34567811

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Krông Búk, Xã Pơng Đrang , Huyện Krông Buk , Đắc Lắc
Address: Cong Nghiep Krong Buk Cluster, Pong Drang Commune, Krong Buk District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 29/05/2017

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI KRÔNG BÚK - ĐẮK LẮK
Mã số thuế:

3700381324-268

 Điện thoại:

0983.883.253

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Thôn Tân Lập 3, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Đắc Lắc
Address: Highway 14, Tan Lap 3 Hamlet, Pong Drang Commune, Krong Buk District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 25/01/2017

Công ty TNHH một thành viên Tấn Lộc
Mã số thuế:

6000999590

Địa chỉ: Xóm 2-Thôn 8 - Xã Pơng Đrang - Huyện Krông Buk - Đắc Lắc
Address: Hamlet 2, Hamlet 8, Pong Drang Commune, Krong Buk District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 31-12-2009

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp