Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Krông Buk- Đắk Lắk

Công Ty TNHH Mtv Anh Thư Đắk Lắk
Mã số thuế:

6001671033

Địa chỉ: Xóm 1, Buôn Drô 2, Xã Cư Né, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 1, Buon Dro 2, Cu Ne Commune, Krong Buk District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Cư Né, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 31-10-2019

Công Ty TNHH Tm Dv Nông Việt Xanh
Mã số thuế:

6001669330

Địa chỉ: Thôn Tân Lập 4, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Tan Lap 4 Hamlet, Pong Drang Commune, Krong Buk District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 11-10-2019

Công Ty TNHH Nguyễn Huỳnh Arc
Mã số thuế:

6001667862

Địa chỉ: Thôn 14, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 14, Pong Drang Commune, Krong Buk District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Gia Hưng Krông Búk
Mã số thuế:

6001664766

Địa chỉ: Thôn Kty 2, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Kty 2 Hamlet, Cu Kpo Commune, Krong Buk District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Huyện Krông Buk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 26-07-2019

DOANH NGHIỆP TN CA CAO ĐẮK LẮK
Mã số thuế:

6001628574

Địa chỉ: Thôn 9a, Xã Pơng Đrang , Huyện Krông Buk , Đắc Lắc
Address: 9a Hamlet, Pong Drang Commune, Krong Buk District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 22/11/2018

CÔNG TY TNHH NOHUCO
Mã số thuế:

6001611852

Địa chỉ: Số 94 Thôn Hòa Lộc, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 94, Hoa Loc Hamlet, Cu Kpo Commune, Krong Buk District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Trồng cây ăn quả (Growing fruit trees)

Huyện Krông Buk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 02/05/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp