Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Krông Buk- Đắk Lắk

DOANH NGHIỆP TN CA CAO ĐẮK LẮK
Mã số thuế:

6001628574

Địa chỉ: Thôn 9a, Xã Pơng Đrang , Huyện Krông Buk , Đắc Lắc
Address: 9a Hamlet, Pong Drang Commune, Krong Buk District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 22/11/2018

CÔNG TY TNHH NOHUCO
Mã số thuế:

6001611852

Địa chỉ: Số 94 Thôn Hòa Lộc, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 94, Hoa Loc Hamlet, Cu Kpo Commune, Krong Buk District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Trồng cây ăn quả (Growing fruit trees)

Huyện Krông Buk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 02/05/2018

Công Ty TNHH Giống Cây Trồng Dần Sâm
Mã số thuế:

6001605009

Địa chỉ: Thôn 15, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 15, Pong Drang Commune, Krong Buk District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 27-02-2018

Công Ty TNHH Văn Lan Đắk Lắk
Mã số thuế:

6001586701

Địa chỉ: Thôn Ea Krôm, Xã Cư Né, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Ea Krom Hamlet, Cu Ne Commune, Krong Buk District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Cư Né, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 16-11-2017

Công Ty TNHH Nông Sản Thu Lợi
Mã số thuế:

6001586451

Địa chỉ: Thôn 15, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 15, Pong Drang Commune, Krong Buk District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 15-11-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Thanh Tin
Mã số thuế:

6001583958

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Krông Búk 1, Xã Pơng Đrang, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Cong Nghiep Krong Buk 1 Cluster, Pong Drang Commune, Krong Buk District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 29-09-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp