Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THỦY CHÂN

Ngày thành lập: 06/11/2018

Địa chỉ: Số 10 Chợ Ea Súp, Thị trấn Ea Súp , Huyện Ea Súp , Đắc Lắc
Address: No 10 Cho Ea Sup, Ea Sup Town, Ea Sup District, Dac Lac Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Mã số thuế 6001627940
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Ea Súp
Người đại diện Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn 9, Thị trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp, Đắc Lắc
Delegate address Hamlet 9, Ea Sup Town, Ea Sup District, Dac Lac Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính