Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Ea Súp- Huyện Ea Súp- Đắk Lắk

Công Ty TNHH Xd & Tm Phong Huệ
Mã số thuế:

6001604950

Địa chỉ: Số 02 Điện Biên Phủ, Thị Trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 02 Dien Bien Phu, Ea Sup Town, Ea Sup District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 26-02-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cấp Nước Và Xử Lý Môi Trường Hoàng Lộc
Mã số thuế:

6001511047

 Điện thoại:

(0261) 0350117

Địa chỉ: Số nhà 126 đường Hùng Vương - Thị trấn Ea Súp - Huyện Ea Súp - Đắc Lắc
Address: No 126, Hung Vuong Street, Ea Sup Town, Ea Sup District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình công ích (Construction of public works)

Thị trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 13-10-2015

1 2 3 4 Tiếp