Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Ea Súp- Đắk Lắk

Công Ty TNHH Đạt Nhật Linh
Mã số thuế:

6001612817

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Ea Lê, Thôn 9, Xã Ea Lê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Cong Nghiep Ea Le Cluster, Hamlet 9, Ea Le Commune, Ea Sup District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Ea Lê, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 11-05-2018

Công Ty TNHH Xd & Tm Phong Huệ
Mã số thuế:

6001604950

Địa chỉ: Số 02 Điện Biên Phủ, Thị Trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 02 Dien Bien Phu, Ea Sup Town, Ea Sup District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 26-02-2018

Công Ty TNHH Khang Như Phát
Mã số thuế:

6001604125

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Lê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 5, Ea Le Commune, Ea Sup District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Ea Lê, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 05-02-2018

Công Ty TNHH Tmdv Nông Sản Liên Phát
Mã số thuế:

6001585183

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ia Rvê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 2, Ia Rve Commune, Ea Sup District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ia Rvê, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 20-10-2017

Công Ty TNHH Bằng Huy Vũ
Mã số thuế:

6001582665

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Ea Lê , Xã Ea Lê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Cong Nghiep Ea Le Cluster, Ea Le Commune, Ea Sup District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Ea Lê, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 14-09-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp