Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Ea Súp- Đắk Lắk

Công Ty TNHH Trang Trại 3f
Mã số thuế:

6001683448

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Ea Bung, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 10, Ea Bung Commune, Ea Sup District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Ea Bung, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 05-02-2020

Công Ty TNHH Tmdv Thiện Thành
Mã số thuế:

6001682927

Địa chỉ: Buôn C, Thị Trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Buon C, Ea Sup Town, Ea Sup District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Năng Lượng Hưng Anh
Mã số thuế:

6001681673

Địa chỉ: Số 5/24 Trần Phú, Tổ dân phố Đoàn Kết, Thị Trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 5/24 Tran Phu, Doan Ket Civil Group, Ea Sup Town, Ea Sup District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Thị trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 06-01-2020

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Huy Tuấn
Mã số thuế:

6001671442

Địa chỉ: Thôn 5, Thị Trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 5, Ea Sup Town, Ea Sup District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 06-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp