Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ea Kmút- Huyện Ea Kar- Đắk Lắk

Công Ty TNHH Dịch Vụ Lê Gia Phát Đắk Lắk
Mã số thuế:

6001568396

Địa chỉ: Km 50, Quốc lộ 26, thôn Đoàn Kết, Xã Ea Kmút, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: KM 50, Highway 26, Doan Ket Hamlet, Ea Kmut Commune, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Xã Ea Kmút, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 24-02-2017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Anh Vương
Mã số thuế:

6001567434

Địa chỉ: Số nhà 174A Thôn Đoàn Kết, Xã Ea Kmút, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 174a, Doan Ket Hamlet, Ea Kmut Commune, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Xã Ea Kmút, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 24-01-2017

Hợp tác xã Nông nghiệp & Dịch vụ Eakmút
Mã số thuế:

6001498082

 Điện thoại:

0972.938.383

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Ea Kmút - Huyện Ea Kar - Đắc Lắc
Address: Hamlet 3, Ea Kmut Commune, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) (Wholesale of machines, equipment and spare parts for office devices (excluding computers and peripheral devices) )

Xã Ea Kmút, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 25-03-2015

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nông Sản Hoàng Linh
Mã số thuế:

6001395993

 Điện thoại:

0982.888.070

Địa chỉ: Thôn Chư Cúc - Xã Ea Kmút - Huyện Ea Kar - Đắc Lắc
Address: Chu Cuc Hamlet, Ea Kmut Commune, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ea Kmút, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 12-11-2013

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Lệ Nhàng
Mã số thuế:

6001395545

 Điện thoại:

0988.823.324

Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Ea Kmút - Huyện Ea Kar - Đắc Lắc
Address: Hamlet 4, Ea Kmut Commune, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ea Kmút, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 04-11-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyên Phát Đạt
Mã số thuế:

6001394823

 Điện thoại:

(0261) 0625992

Địa chỉ: Km 52, Quốc lộ 26, chợ EaBa - Xã Ea Kmút - Huyện Ea Kar - Đắc Lắc
Address: KM 52, Highway 26, Cho Eaba, Ea Kmut Commune, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Ea Kmút, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 17-10-2013