Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ea Đar- Huyện Ea Kar- Đắk Lắk

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Thanh Thúy Ea Kar
Mã số thuế:

6001606186

Địa chỉ: Số 77 Km 60, QL 26, Thôn 7, Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 77 Km 60, Highway 26, Hamlet 7, Ea Dar Commune, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 14-03-2018

Công Ty TNHH Minh Tâm Ea Kar
Mã số thuế:

6001571624

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Ea Đar, Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Ea Dar Industrial Zone, Ea Dar Commune, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 10-04-2017

Công Ty TNHH Thương Mại Việt Phát Ea Kar
Mã số thuế:

6001570155

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 8, Ea Dar Commune, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 17-03-2017

CHI NHÁNH EA KAR - CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
Mã số thuế:

0307526635-019

 Điện thoại:

0906.820.339

Địa chỉ: Km 56, quốc lộ 26, Buôn Tân Sinh, Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar, Đắc Lắc
Address: Km 56, Highway 26, Buon Tan Sinh, Ea Dar Commune, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 03/03/2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG SẢN KHÁNH LINH
Mã số thuế:

6001543031

 Điện thoại:

0978.312.779

Địa chỉ: Thôn 14, Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar, Đắc Lắc
Address: Hamlet 14, Ea Dar Commune, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 14/04/2016

Công Ty TNHH Cà Phê Cao Nguyên Việt
Mã số thuế:

6001424926

 Điện thoại:

0989.431.752

Địa chỉ: Thôn Hữu Nghị - Xã Ea Đar - Huyện Ea Kar - Đắc Lắc
Address: Huu Nghi Hamlet, Ea Dar Commune, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 13-03-2014

1 2 3 4 5 Tiếp