Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Cư Yang- Huyện Ea Kar- Đắk Lắk

Công Ty TNHH Việt Gỗ Cao Nguyên
Mã số thuế:

6001625333

Địa chỉ: Thôn 12, Xã Cư Yang, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 12, Cu Yang Commune, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Cư Yang, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 26-09-2018

Công Ty TNHH Viễn Thông Hương Nam
Mã số thuế:

6001579831

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Cư Yang, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 6, Cu Yang Commune, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Cư Yang, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 02-08-2017

UBND Xã Cư Yang
Mã số thuế:

6000515225-001

Địa chỉ: Xã Cư Yang - Xã Cư Jang - Huyện Ea Kar - Đắc Lắc
Address: Cu Yang Commune, Cu Jang Commune, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Xã Cư Yang, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 18-09-2012