Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Cư Huê- Huyện Ea Kar- Đắk Lắk

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thăng Long Đắk Lắk
Mã số thuế:

6001615310

Địa chỉ: Thôn Tân Lộc, Xã Cư Huê, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Tan Loc Hamlet, Cu Hue Commune, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Cư Huê, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 12-06-2018

Công Ty TNHH Southern Green
Mã số thuế:

6001611475

Địa chỉ: Thôn Cư Nghĩa, Xã Cư Huê, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Cu Nghia Hamlet, Cu Hue Commune, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Xã Cư Huê, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 26-04-2018

Công Ty TNHH Hiển Trúc
Mã số thuế:

6001590546

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Cư Huê, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Doan Ket Hamlet, Cu Hue Commune, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Cư Huê, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 15-12-2017

Doanh Nghiệp Tư Nhân Gas Đăng Minh
Mã số thuế:

6001572321

Địa chỉ: Thôn An Cư, Xã Cư Huê, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: An Cu Hamlet, Cu Hue Commune, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Cư Huê, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 18-04-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phan Yên
Mã số thuế:

6001444400

 Điện thoại:

0989.777.555

Địa chỉ: Thôn Tân Tiến - Xã Cư Huê - Huyện Ea Kar - Đắc Lắc
Address: Tan Tien Hamlet, Cu Hue Commune, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Cư Huê, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 24-09-2014

Công Ty TNHH Thoan Tuyền
Mã số thuế:

6001396242

 Điện thoại:

0982.266.047

Địa chỉ: Thôn Tân Lộc - Xã Cư Huê - Huyện Ea Kar - Đắc Lắc
Address: Tan Loc Hamlet, Cu Hue Commune, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Cư Huê, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 13-11-2013

UBND Xã Cư Huê
Mã số thuế:

6000515176-001

Địa chỉ: Xã Cư Huê - Xã Cư Huê - Huyện Ea Kar - Đắc Lắc
Address: Cu Hue Commune, Cu Hue Commune, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Xã Cư Huê, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 18-09-2012

Chi Nhánh Xăng Dầu Hồng Phúc - Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Hồng Phúc
Mã số thuế:

6000419899-001

 Điện thoại:

(0261) 0367600

Địa chỉ: Thôn Tân Tiến - Xã Cư Huê - Huyện Ea Kar - Đắc Lắc
Address: Tan Tien Hamlet, Cu Hue Commune, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Cư Huê, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 05-02-2010