Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Cư Bông- Huyện Ea Kar- Đắk Lắk

Công Ty TNHH Nguyễn Xuân Cán
Mã số thuế:

6001570772

Địa chỉ: Thôn 23, Xã Cư Bông, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 23, Cu Bong Commune, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Cư Bông, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 24-03-2017