Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Ea Kar- Huyện Ea Kar- Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH QT THIỆN AN
Mã số thuế:

6001641222

Địa chỉ: Tổ dân phố 2B, Thị trấn Ea Kar , Huyện Ea Kar , Đắc Lắc
Address: 2B Civil Group, Ea Kar Town, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 02/01/2019

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EA KAR
Mã số thuế:

6001640927

Địa chỉ: Số 219 đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Ea Kar , Huyện Ea Kar , Đắc Lắc
Address: No 219, Nguyen Tat Thanh Street, Ea Kar Town, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) (Wholesale of other agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) )

Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 28/12/2018

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ REC
Mã số thuế:

6001627901

Địa chỉ: Số 37 đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Ea Kar , Huyện Ea Kar , Đắc Lắc
Address: No 37, Nguyen Tat Thanh Street, Ea Kar Town, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 05/11/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯỜNG PHƯỚC
Mã số thuế:

6001621522

Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 10 Tran Hung Dao, Ea Kar Town, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (Sale of spare parts and supporting parts of motors and motorcycles )

Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 10/08/2018

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Duy Phát Đắk Lắk
Mã số thuế:

6001620938

Địa chỉ: Số 92 đường Quang Trung, Khối 2B, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 92, Quang Trung Street, Khoi 2B, Ea Kar Town, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 03-08-2018

CÔNG TY TNHH STT
Mã số thuế:

6001619435

Địa chỉ: Số 04, khối 5, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 04, Khoi 5, Nguyen Binh Khiem Street, Ea Kar Town, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 24/07/2018

Công Ty TNHH Vinh Loan
Mã số thuế:

6001613401

Địa chỉ: Thôn 8, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 8, Ea Kar Town, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 18-05-2018

Công Ty TNHH Tư Vấn Hồ Sơ Nhà Đất Trung Lương
Mã số thuế:

6001608835

Địa chỉ: Tổ dân phố 3A, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: 3a Civil Group, Ea Kar Town, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 28-03-2018

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH THẨM ĐỊNH VIMEXCONTROL TẠI ĐẮK LẮK
Mã số thuế:

0312473379-004

Địa chỉ: Tổ dân phố 2A, Thị trấn Ea Kar , Huyện Ea Kar , Đắc Lắc
Address: 2a Civil Group, Ea Kar Town, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 10/01/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng Quang Thịnh
Mã số thuế:

6001595872

Địa chỉ: Số 05 Trần Phú, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 05 Tran Phu, Ea Kar Town, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 29-12-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp