Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Ea Kar- Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH GỖ XUẤT KHẨU TÂN TUỆ MINH
Mã số thuế:

6001647418

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Cư Jang , Huyện Ea Kar , Đắc Lắc
Address: Hamlet 1, Cu Jang Commune, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH QT THIỆN AN
Mã số thuế:

6001641222

Địa chỉ: Tổ dân phố 2B, Thị trấn Ea Kar , Huyện Ea Kar , Đắc Lắc
Address: 2b Civil Group, Ea Kar Town, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 02/01/2019

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EA KAR
Mã số thuế:

6001640927

Địa chỉ: Số 219 đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Ea Kar , Huyện Ea Kar , Đắc Lắc
Address: No 219, Nguyen Tat Thanh Street, Ea Kar Town, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) (Wholesale of other agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) )

Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 28/12/2018

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ REC
Mã số thuế:

6001627901

Địa chỉ: Số 37 đường Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Ea Kar , Huyện Ea Kar , Đắc Lắc
Address: No 37, Nguyen Tat Thanh Street, Ea Kar Town, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 05/11/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN MINH THIỆN
Mã số thuế:

6001625703

Địa chỉ: Thôn 9, Xã EaSar , Huyện Ea Kar , Đắc Lắc
Address: Hamlet 9, Easar Commune, Ea Kar District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 03/10/2018

Công Ty TNHH Việt Gỗ Cao Nguyên
Mã số thuế:

6001625333

Địa chỉ: Thôn 12, Xã Cư Yang, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 12, Cu Yang Commune, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Cư Yang, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 26-09-2018

CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂN PHÚ
Mã số thuế:

6001624227

Địa chỉ: Thôn 12, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 12, Ea Pan Commune, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột (Producing refined flour and starch)

Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 14/09/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯỜNG PHƯỚC
Mã số thuế:

6001621522

Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 10 Tran Hung Dao, Ea Kar Town, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (Sale of spare parts and supporting parts of motors and motorcycles )

Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 10/08/2018

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Duy Phát Đắk Lắk
Mã số thuế:

6001620938

Địa chỉ: Số 92 đường Quang Trung, Khối 2B, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 92, Quang Trung Street, Khoi 2b, Ea Kar Town, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 03-08-2018

CÔNG TY TNHH STT
Mã số thuế:

6001619435

Địa chỉ: Số 04, khối 5, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 04, Khoi 5, Nguyen Binh Khiem Street, Ea Kar Town, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Ea Kar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 24/07/2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Đỗ Gia Đắk Lắk
Mã số thuế:

6001619347

Địa chỉ: Số nhà 68, Thôn Trung Hòa, Xã Ea Tih, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 68, Trung Hoa Hamlet, Ea Tih Commune, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ea Tíh, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 23-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp