Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Cư Kuin- Đắk Lắk

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VÀ HÀNG HOÁ TRÂM KA
Mã số thuế:

6001650393

 Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Hu , Huyện Cư Kuin , Đắc Lắc
Address: Hamlet 5, Ea Hu Commune, Cu Kuin District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 22/01/2019

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP HUYỆN CƯ KUIN
Mã số thuế:

6001627700

Địa chỉ: Khu trung tâm huyện Cư Kuyin, thôn Kim Châu, Xã Dray Bhăng , Huyện Cư Kuin , Đắc Lắc
Address: Khu Trung Tam, Huyen Cu Kuyin, Kim Chau Hamlet, Dray Bhang Commune, Cu Kuin District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Dray Bhăng, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN DŨNG BÌNH
Mã số thuế:

6001622501

Địa chỉ: Đội 4, Xã Ea Bhốc , Huyện Cư Kuin , Đắc Lắc
Address: Hamlet 4, Ea Bhoc Commune, Cu Kuin District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 22/08/2018

Công Ty TNHH Mtv Nông Sản Đức Anh
Mã số thuế:

6001620783

Địa chỉ: Thôn 10, Đội 14, Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 10, Hamlet 14, Ea Ktur Commune, Cu Kuin District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 02-08-2018

Công Ty TNHH Dũng Nga Đắk Lắk
Mã số thuế:

6001615984

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 5, Ea Hu Commune, Cu Kuin District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 19-06-2018

CÔNG TY TNHH VLXD THUẬN PHONG
Mã số thuế:

6001611669

Địa chỉ: Thôn Giang Sơn, Xã Hòa Hiệp, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Giang Son Hamlet, Hoa Hiep Commune, Cu Kuin District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hòa Hiệp, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 27/04/2018

Công Ty TNHH Đoàn Chính Nghĩa
Mã số thuế:

6001609645

Địa chỉ: Số 153, Thôn Giang Sơn, Xã Hòa Hiệp, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 153, Giang Son Hamlet, Hoa Hiep Commune, Cu Kuin District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Hòa Hiệp, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 06-04-2018

Công Ty TNHH Nông Sản Thanh Thắm
Mã số thuế:

6001609211

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 4, Ea Hu Commune, Cu Kuin District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ea Hu, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 30-03-2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Slt
Mã số thuế:

6001595897

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 8, Ea Ning Commune, Cu Kuin District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 29-12-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp