Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Hùng Nhật

Ngày thành lập: 06-11-2018

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 2, Tan Hoa Commune, Buon Don District, Dak Lak Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Mã số thuế 6001627958
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Hùng Nhật
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Đắk Lắk
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Hùng Nhật

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính