Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Hòa- Huyện Buôn Đôn- Đắk Lắk

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI BUÔN ĐÔN - ĐẮK LẮK
Mã số thuế:

3700381324-270

 Điện thoại:

0964.884.548

Địa chỉ: Thôn 14, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn, Đắc Lắc
Address: Hamlet 14, Tan Hoa Commune, Buon Don District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Tân Hòa, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 03/02/2017

Văn Phong Chi Cục Buôn Đôn
Mã số thuế:

6001509513

Địa chỉ: Thôn 15 - Xã Tân Hoà - Huyện Buôn Đôn - Đắc Lắc
Address: Hamlet 15, Tan Hoa Commune, Buon Don District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Tân Hòa, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 17-09-2015

Đội Thuế xã Tân Hòa
Mã số thuế:

6001509168

Địa chỉ: Tân Hòa - Xã Tân Hoà - Huyện Buôn Đôn - Đắc Lắc
Address: Tan Hoa, Tan Hoa Commune, Buon Don District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Tân Hòa, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 16-09-2015

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bình Long Phát
Mã số thuế:

6001500415

 Điện thoại:

0328.644.833

Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Tân Hoà - Huyện Buôn Đôn - Đắc Lắc
Address: Hamlet 4, Tan Hoa Commune, Buon Don District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Tân Hòa, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 27-04-2015

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Buôn Đôn Đắk Lắk
Mã số thuế:

0100686174-458

 Điện thoại:

(024) 37724621

Địa chỉ: Thôn 16 - Xã Tân Hoà - Huyện Buôn Đôn - Đắc Lắc
Address: Hamlet 16, Tan Hoa Commune, Buon Don District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động trung gian tiền tệ khác (Other monetary intermediary activities)

Xã Tân Hòa, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 03-09-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Kim Phú Cường
Mã số thuế:

6001392858

 Điện thoại:

(0261) 0378527

Địa chỉ: Chợ trung tâm huyện Buôn Đôn, thôn 15 - Xã Tân Hoà - Huyện Buôn Đôn - Đắc Lắc
Address: Cho Trung Tam, Huyen Buon Don, Hamlet 15, Tan Hoa Commune, Buon Don District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, precious stones and semi-precious stones, jewellery in specialized stores )

Xã Tân Hòa, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 27-08-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Bảo Hân
Mã số thuế:

6001392840

 Điện thoại:

0905.852.648

Địa chỉ: Chợ trung tâm huyện Buôn Đôn, thôn 15 - Xã Tân Hoà - Huyện Buôn Đôn - Đắc Lắc
Address: Cho Trung Tam, Huyen Buon Don, Hamlet 15, Tan Hoa Commune, Buon Don District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, precious stones and semi-precious stones, jewellery in specialized stores )

Xã Tân Hòa, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 27-08-2013