Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Buôn Đôn- Đắk Lắk

Công Ty TNHH Tmdv Sx Đức Thành
Mã số thuế:

6001657430

Địa chỉ: Thôn 15, Xã Tân Hoà, Huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 15, Tan Hoa Commune, Buon Don District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại (Forging, stamping, pressing and laminating metal; refining metal powder )

Xã Tân Hòa, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 19-04-2019

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THAN ĐỐT ĐÌNH KHẢI
Mã số thuế:

6001624675

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Nuôl , Huyện Buôn Đôn , Đắc Lắc
Address: Hamlet 1, Ea Nuol Commune, Buon Don District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 19/09/2018

Công Ty TNHH Vlxd Dv & Tm Ngọc Huệ
Mã số thuế:

6001624121

Địa chỉ: Tỉnh lộ 5, Thôn 4, Xã Cuôr Knia, Huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Tinh Lo 5, Hamlet 4, Cuor Knia Commune, Buon Don District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Cuôr Knia, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 14-09-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp