Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Buôn Đôn- Đắk Lắk

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THAN ĐỐT ĐÌNH KHẢI
Mã số thuế:

6001624675

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Nuôl , Huyện Buôn Đôn , Đắc Lắc
Address: Hamlet 1, Ea Nuol Commune, Buon Don District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 19/09/2018

Công Ty TNHH Vlxd Dv & Tm Ngọc Huệ
Mã số thuế:

6001624121

Địa chỉ: Tỉnh lộ 5, Thôn 4, Xã Cuôr Knia, Huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Tinh Lo 5, Hamlet 4, Cuor Knia Commune, Buon Don District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Cuôr Knia, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 14-09-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Cao Ngọc Bích
Mã số thuế:

6001616642

Địa chỉ: Buôn Trí B, Xã Krông Na, Huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Buon Tri B, Krong Na Commune, Buon Don District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Xã Krông Na, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 02-07-2018

CÔNG TY TNHH PM COFFEE
Mã số thuế:

6001616522

Địa chỉ: Thôn Hòa Nam 2, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hoa Nam 2 Hamlet, Ea Nuol Commune, Buon Don District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 02/07/2018

CÔNG TY TNHH THC TÂY NGUYÊN
Mã số thuế:

6001615286

Địa chỉ: Thôn Hòa Phú, Xã Ea Nuôl , Huyện Buôn Đôn , Đắc Lắc
Address: Hoa Phu Hamlet, Ea Nuol Commune, Buon Don District, Dac Lac Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (Producing motors, generators, electric transformers, electric distribution and control equipment )

Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 12/06/2018

Công Ty TNHH Kim Ngô
Mã số thuế:

6001604894

Địa chỉ: Số 18 Thôn Hòa Nam, Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 18, Hoa Nam Hamlet, Ea Nuol Commune, Buon Don District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Xã Ea Nuôl, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 12-02-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp