Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đắk Lắk

Công Ty TNHH Dịch Vụ Quốc Phong
Mã số thuế:

6001685910

Địa chỉ: Số 163 Hai Bà Trưng, Phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 163 Hai Ba Trung, Thang Loi Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Mtv Phương Hoa
Mã số thuế:

6001685886

Địa chỉ: Số 29 Y Ngông nối dài, Phường Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 29 Y Ngong Noi Dai, Tan Tien Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Tmdv Đại Tân Phát
Mã số thuế:

6001685893

Địa chỉ: Số 25 Trương Đăng Quế, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 25 Truong Dang Que, Tan Loi Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Tmdv Thuận Liên
Mã số thuế:

6001685854

Địa chỉ: Số 166 Lê Thánh Tông, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 166 Le Thanh Tong, Tan Loi Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Trương Minh Đạt
Mã số thuế:

6001685808

Địa chỉ: Buôn Ko Tam, Xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Buon Ko Tam, Ea Tu Commune, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Dược Vật Tư Y Tế Trường Thành
Mã số thuế:

6001685780

Địa chỉ: Số 404 Hoàng Diệu, Phường Thành Công, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 404 Hoang Dieu, Thanh Cong Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Tm & Dv Vp Anh Minh
Mã số thuế:

6001685798

Địa chỉ: Số 76 Y Nuê, Phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 76 Y Nue, Ea Tam Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH 379 Bmt
Mã số thuế:

6001685773

Địa chỉ: Số 325/6/23 Hùng Vương, Phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 325/6/23 Hung Vuong, Tan Lap Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê xe có động cơ (Motor vehicle lease)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Tư Vấn & Xây Dựng Ngọc Sang
Mã số thuế:

6001685741

Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, Xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Tan Hiep Hamlet, Ea Tu Commune, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 10-03-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp