Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đắk Lắk

Công Ty TNHH Khắc Dấu Long Việt
Mã số thuế:

6001662617

Địa chỉ: Số 43 Quang Trung, Phường Thống Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 43 Quang Trung, Thong Nhat Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 20-06-2019

Công Ty TNHH Dvtm Dũng Thảo
Mã số thuế:

6001662568

Địa chỉ: Số 140/7 Giải Phóng, Phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 140/7 Giai Phong, Tan Thanh Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 20-06-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Red Land
Mã số thuế:

6001662504

Địa chỉ: Số 471 Quang Trung, Phường Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 471 Quang Trung, Tan Tien Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 18-06-2019

Công Ty TNHH Kansin
Mã số thuế:

6001662328

Địa chỉ: Km 58+800, Quốc lộ 26, Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: KM 58+800, Highway 26, Ea Dar Commune, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 14-06-2019

Công Ty TNHH Quốc Tế Bảo Vệ - Vệ Sĩ Dân Luật
Mã số thuế:

6001662303

Địa chỉ: Số 228 Lê Hồng Phong, Phường Thành Công, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 228 Le Hong Phong, Thanh Cong Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động bảo vệ tư nhân (Personal security services)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 14-06-2019

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đại Ngàn
Mã số thuế:

6001662208

Địa chỉ: Tổ dân phố 7, Phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Civil Group 7, Ea Tam Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 13-06-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Tm-dv Tân Hoàng Phát Vnh
Mã số thuế:

6001662078

Địa chỉ: Số 061 Đội 1, Thôn 2 Xã Bình Hòa, Xã Bình Hòa, Huyện Krông A Na, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 061 Hamlet 1, Hamlet 2, Binh Hoa Commune, Binh Hoa Commune, Krong A Na District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Hưng Phát Đạt
Mã số thuế:

6001661236

Địa chỉ: km 14 , quốc lộ 14 , thôn 12, Xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: KM 14, Highway 14, Hamlet 12, Hoa Phu Commune, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 11-06-2019

Công Ty TNHH Sx Tm Dv Thanh Thảo
Mã số thuế:

6001661701

Địa chỉ: Buôn Kô, Xã Ea Bông, Huyện Krông A Na, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Buon Ko, Ea Bong Commune, Krong A Na District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 07-06-2019

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Đắk Lắk
Mã số thuế:

6001661645

Địa chỉ: Số 10A hẻm 129 đường Trần Quý Cáp, Phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 10a Hem 129, Tran Quy Cap Street, Tu An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị điện khác (Producing other electric equipment)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 07-06-2019

Công Ty TNHH Cà Phê Ngọc Phước
Mã số thuế:

6001661613

Địa chỉ: Số 05 Km 12, Quốc lộ 27, Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 05 KM 12, Highway 27, Ea Ktur Commune, Cu Kuin District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 06-06-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Kế & Xây Dựng Sài Gòn House
Mã số thuế:

6001661451

Địa chỉ: Số 49/18 Nguyễn Phúc Chu, Phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 49/18 Nguyen Phuc Chu, Thanh Nhat Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 06-06-2019

Công Ty TNHH Tĩnh Gia
Mã số thuế:

6001661405

Địa chỉ: Thôn Chư Cúc, Xã Ea Kmút, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Chu Cuc Hamlet, Ea Kmut Commune, Ea Kar District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Ea Kmút, Huyện Ea Kar, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 05-06-2019

Công Ty TNHH Mtv Hiếu Anh
Mã số thuế:

6001661194

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị Trấn Buôn Trấp, Huyện Krông A Na, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Civil Group 3, Buon Trap Town, Krong A Na District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Thu gom rác thải không độc hại (Collecting harmless waste)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 04-06-2019

Công Ty TNHH Garage Ngọc Anh
Mã số thuế:

6001660994

Địa chỉ: Buôn Bêk, Xã Ea Sol, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Buon Bek, Ea Sol Commune, Ea H'Leo District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 30-05-2019

Công Ty TNHH Xăng Dầu 719
Mã số thuế:

6001660546

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 10, Ea Kly Commune, Krong Pak District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 23-05-2019

Công Ty TNHH Thảo Mộc Châu
Mã số thuế:

6001660521

Địa chỉ: Km 15, Quốc lộ 27, Thôn Nam Hòa, Xã Dray Bhăng, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
Address: KM 15, Highway 27, Nam Hoa Hamlet, Dray Bhang Commune, Cu Kuin District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Dray Bhăng, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 22-05-2019

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vtvmart
Mã số thuế:

6001660514

Địa chỉ: Buôn Lê B, Thị Trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Buon Le B, Ea Drang Town, Ea H'Leo District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 22-05-2019

Công Ty TNHH Ẩm Thực Hoàng Oanh
Mã số thuế:

6001660465

Địa chỉ: Số 73 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 73, Nguyen Dinh Chieu Street, Tan Loi Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 21-05-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp