Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đắk Lắk

Công Ty TNHH Dv Phú Ngân Phát
Mã số thuế:

6001683134

Địa chỉ: Số 47 Phạm Ngọc Thạch, Phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 47 Pham Ngoc Thach, Tan An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Trồng rừng và chăm sóc rừng (Afforestation, tending and nursing of forest trees)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Giổi
Mã số thuế:

6001683180

Địa chỉ: Số nhà 52 Thôn Cao Thắng, Xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 52, Cao Thang Hamlet, Ea Kao Commune, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Trồng rừng và chăm sóc rừng (Afforestation, tending and nursing of forest trees)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Berlink Timepiece Vn
Mã số thuế:

6001683141

Địa chỉ: 369 Nguyễn Thị Định, Buôn Ky, Phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: 369 Nguyen Thi Dinh, Buon Ky, Thanh Nhat Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Phước Thái Trade
Mã số thuế:

6001683173

Địa chỉ: Số 04 Vành Đai, Xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 04 Vanh Dai, Cu Ebur Commune, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Nam Dược Vạn An
Mã số thuế:

6001682701

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hòa Thuận, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Hamlet 1, Hoa Thuan Commune, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Tm Khang
Mã số thuế:

6001682966

Địa chỉ: Số 93 Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 93 Phan Chu Trinh, Thang Loi Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Gia Bảo
Mã số thuế:

6001682980

Địa chỉ: Số 107/5 Y Nuê, Phường Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 107/5 Y Nue, Ea Tam Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Cơ Khí Chế Tạo Máy Xanh Việt Nam
Mã số thuế:

6001682973

Địa chỉ: Số nhà 52, Thôn 8, Xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 52, Hamlet 8, Hoa Phu Commune, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Đt Xd An Phú Đắk Lắk
Mã số thuế:

6001682959

Địa chỉ: Số 40 Nguyễn Kinh Chi, Phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 40 Nguyen Kinh Chi, Tan An Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Sơn Hạnh
Mã số thuế:

6001682941

Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Ea Na, Huyện Krông A Na, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Tan Tien Hamlet, Ea Na Commune, Krong A Na District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Tmdv Thiện Thành
Mã số thuế:

6001682927

Địa chỉ: Buôn C, Thị Trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Buon C, Ea Sup Town, Ea Sup District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Xây Dựng - Nông Nghiệp Đức Huy
Mã số thuế:

6001682691

Địa chỉ: Buôn Krai, Xã Bông Krang, Huyện Lắk, Tỉnh Đắk Lắk
Address: Buon Krai, Bong Krang Commune, Lak District, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Bông Krang, Huyện Lăk, Đắk Lắk

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Thiết Kế & Sản Xuất Go Home
Mã số thuế:

6001682684

Địa chỉ: Số 48 Ngô Quyền, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 48 Ngo Quyen, Tan Loi Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Thành Hưng Ban Mê
Mã số thuế:

6001682807

Địa chỉ: Số 102/8 Nguyễn Thị Định, Phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Address: No 102/8 Nguyen Thi Dinh, Thanh Nhat Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Ngành nghề chính:

Đắk Lắk

Ngày thành lập: 15-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp