Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Xuân Hà- Quận Thanh Khê- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Dịch Vụ Việc Làm Bee Thọ
Mã số thuế:

0401953257

Địa chỉ: 538/3 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: 538/3 Tran Cao Van, Xuan Ha Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 21-01-2019

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ĐỨC THẮNG
Mã số thuế:

0401943756

Địa chỉ: 40 Tôn Thất Đạm, Phường Xuân Hà , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: 40 Ton That Dam, Xuan Ha Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV THE DASHER
Mã số thuế:

0401936195

Địa chỉ: 436 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: 436 Tran Cao Van, Xuan Ha Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 05/11/2018

CÔNG TY TNHH TRUMEN
Mã số thuế:

0401925122

Địa chỉ: 541 Nguyễn Tất Thành, Phường Xuân Hà , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: 541 Nguyen Tat Thanh, Xuan Ha Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 18/09/2018

Công Ty TNHH Beyond The Box
Mã số thuế:

0401917555

Địa chỉ: 637-639 Nguyễn Tất Thành, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: 637-639 Nguyen Tat Thanh, Xuan Ha Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 10-08-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp