Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Ứng Dụng Hóa Tín Tâm

Ngày thành lập: 14-03-2019

Địa chỉ: 162 Kỳ Đồng, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: 162 Ky Dong, Thanh Khe Dong Ward, Thanh Khe District, Da Nang City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Mã số thuế 0401961642
Tên v.tắt/giao dịch Tin Tam Chemical Application Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Đà Nẵng
Người đại diện Hồ Tiến Quân

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ứng Dụng Hóa Tín Tâm

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính