Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Thanh Khê Đông- Quận Thanh Khê- Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH TM&DV NGHỆ THUẬT LÂN SƯ RỒNG VƯƠNG ANH ĐƯỜNG
Mã số thuế:

0401935755

Địa chỉ: K2/119 Hà Khê, Phường Thanh Khê Đông , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: K2/119 Ha Khe, Thanh Khe Dong Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06/11/2018

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PC-HOUSE
Mã số thuế:

0401932137

Địa chỉ: K814/47 Trần Cao Vân, Phường Thanh Khê Đông , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: K814/47 Tran Cao Van, Thanh Khe Dong Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 18/10/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 3 CÀNG
Mã số thuế:

0401921350

Địa chỉ: 1287-1289 Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Khê Đông , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: 1287-1289 Nguyen Tat Thanh, Thanh Khe Dong Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 29/08/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp