Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Ngôi Nhà Stem

Ngày thành lập: 17-04-2018

Địa chỉ: K236/H50/8 Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: K236/h50/8 Tran Cao Van, Tam Thuan Ward, Thanh Khe District, Da Nang City

Ngành nghề chính (Main profession): Giáo dục mầm non (Preschool Education)

Mã số thuế 0401893576
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Ngôi Nhà Stem
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Đà Nẵng
Người đại diện Lê Thị Kim Đính

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Giáo Dục Quốc Tế Ngôi Nhà Stem

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính