Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tam Thuận- Quận Thanh Khê- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Việt Mộc
Mã số thuế:

0401983692

Địa chỉ: K45.H39/16 Lê Độ, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: K45.H39/16 Le Do, Tam Thuan Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 18-06-2019

CÔNG TY TNHH MAI UYÊN CARE
Mã số thuế:

0401949765

Địa chỉ: 112/46 Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: 112/46 Tran Cao Van, Tam Thuan Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỮU PHÚ
Mã số thuế:

0401941942

Địa chỉ: K112/H59/50 Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: K112/H59/50 Tran Cao Van, Tam Thuan Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06/12/2018

CÔNG TY TNHH MTV TY HUY HOÀNG
Mã số thuế:

0401934198

Địa chỉ: K74/H23/06 Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: K74/H23/06 Tran Cao Van, Tam Thuan Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 26/10/2018

Công Ty TNHH Công Nghệ Tuấn Lộc
Mã số thuế:

0401923076

Địa chỉ: 74/4 Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: 74/4 Tran Cao Van, Tam Thuan Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 07-09-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM ÁNH PHI
Mã số thuế:

0401921329

Địa chỉ: 93A Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: 93a Tran Cao Van, Tam Thuan Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 29/08/2018

CÔNG TY TNHH MTV TRÂN LÂM PHONG
Mã số thuế:

0401919785

Địa chỉ: Nhà A34 Phú Gia, 126 ông ích Khiêm, Phường Tam Thuận , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: Nha A34 Phu Gia, 126 Ong Ich Khiem, Tam Thuan Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 20/08/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp