Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tam Thuận- Quận Thanh Khê- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Nghĩa Châu Anh
Mã số thuế:

0402009764

Địa chỉ: 226 Hải Phòng, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: 226 Hai Phong, Tam Thuan Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01-11-2019

Công Ty TNHH Mtv Đinh Đình Thái
Mã số thuế:

0402005985

Địa chỉ: 176 Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: 176 Tran Cao Van, Tam Thuan Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Mtv Nguyên Hi Trang
Mã số thuế:

0402005914

Địa chỉ: 98 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: 98 Dinh Tien Hoang, Tam Thuan Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11-10-2019

Công Ty TNHH Kiến Trúc Tr-arch
Mã số thuế:

0402000017

Địa chỉ: K19/16 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: K19/16 Dinh Tien Hoang, Tam Thuan Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Kat Trần
Mã số thuế:

0401992834

Địa chỉ: K74/24 Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: K74/24 Tran Cao Van, Tam Thuan Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 30-07-2019

Công Ty TNHH Việt Mộc
Mã số thuế:

0401983692

Địa chỉ: K45.H39/16 Lê Độ, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: K45.H39/16 Le Do, Tam Thuan Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 18-06-2019

CÔNG TY TNHH MAI UYÊN CARE
Mã số thuế:

0401949765

Địa chỉ: 112/46 Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: 112/46 Tran Cao Van, Tam Thuan Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỮU PHÚ
Mã số thuế:

0401941942

Địa chỉ: K112/H59/50 Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: K112/H59/50 Tran Cao Van, Tam Thuan Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06/12/2018

CÔNG TY TNHH MTV TY HUY HOÀNG
Mã số thuế:

0401934198

Địa chỉ: K74/H23/06 Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: K74/H23/06 Tran Cao Van, Tam Thuan Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 26/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp