Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Chính Gián- Quận Thanh Khê- Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH MTV HẠNH TRÌNH
Mã số thuế:

0401950898

Địa chỉ: 24 Thuận An 4, Phường Chính Gián , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: 24 Thuan An 4, Chinh Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHAU BEAUTY
Mã số thuế:

0401947817

Địa chỉ: K322/H23/02 Hải Phòng, Phường Chính Gián , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: K322/H23/02 Hai Phong, Chinh Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 03/01/2019

Công Ty TNHH Mtv Smart Techcons
Mã số thuế:

0401940120

Địa chỉ: 54 Lê Độ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: 54 Le Do, Chinh Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 29-11-2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LAVA
Mã số thuế:

0401934303

Địa chỉ: G-A3, Toà nhà Savico, 66 Võ Văn Tần, Phường Chính Gián , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: G-A3, Savico Building, 66 Vo Van Tan, Chinh Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Giáo dục thể thao và giải trí (Sports and recreation education)

Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 26/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp