Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường An Khê- Quận Thanh Khê- Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỮU GIA
Mã số thuế:

0401951468

Địa chỉ: 142 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: 142 Nguyen Phuoc Nguyen, An Khe Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHÚ AN
Mã số thuế:

0401942375

Địa chỉ: 27 Phần Lăng 7, Phường An Khê , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: 27 Phan Lang 7, An Khe Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11/12/2018

Công Ty TNHH An Nhiên Phú
Mã số thuế:

0401941999

Địa chỉ: 482/9/2 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: 482/9/2 Nguyen Phuoc Nguyen, An Khe Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 07-12-2018

Công Ty TNHH Papagroup
Mã số thuế:

0401937135

Địa chỉ: 140 Nguyễn Giản Thanh, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: 140 Nguyen Gian Thanh, An Khe Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 08-11-2018

CÔNG TY TNHH MỘC LÊ ANH
Mã số thuế:

0401936565

Địa chỉ: 375/42 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: 375/42 Nguyen Phuoc Nguyen, An Khe Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 07/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp