Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Thanh Khê- Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Bhome
Mã số thuế:

0401976624

Địa chỉ: 237 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: 237 Nguyen Van Linh, Vinh Trung Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 16-05-2019

Công Ty TNHH Solarland
Mã số thuế:

0401975490

Địa chỉ: K1A/5 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: K1a/5 Le Trong Tan, An Khe Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kỹ Thuật Lạnh Miền Trung
Mã số thuế:

0401973736

Địa chỉ: Số 150 Bế Văn Đàn, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: No 150 Be Van Dan, Chinh Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09-05-2019

Công Ty TNHH Fix Life
Mã số thuế:

0401968863

Địa chỉ: 609 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: 609 Tran Cao Van, Xuan Ha Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 10-04-2019

Công Ty TNHH Bđs Hoàng Việt Land
Mã số thuế:

0401968246

Địa chỉ: 22 Hà Đông 1, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: 22 Ha Dong 1, Xuan Ha Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06-04-2019

Công Ty TNHH Mtv Hân Ngọc Minh
Mã số thuế:

0401968253

Địa chỉ: 729 Nguyễn Tất Thành, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: 729 Nguyen Tat Thanh, Xuan Ha Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06-04-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Vmc Đà Nẵng
Mã số thuế:

0401965693

Địa chỉ: 14/8 Hàm Nghi, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: 14/8 Ham Nghi, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 28-03-2019

Công Ty TNHH Phong Kim Sơn
Mã số thuế:

0401963047

Địa chỉ: Số 1 Hà Đông 2, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: No 1 Ha Dong 2, Xuan Ha Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19-03-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Thành Phố Bền Vững
Mã số thuế:

0401962156

Địa chỉ: K323/3 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: K323/3 Tran Cao Van, Xuan Ha Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 15-03-2019

Công Ty TNHH Dp Siwon Koreea
Mã số thuế:

0401961441

Địa chỉ: K183/9 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: K183/9 Tran Thai Tong, An Khe Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 15-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp