Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Thanh Khê- Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỮU GIA
Mã số thuế:

0401951468

Địa chỉ: 142 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: 142 Nguyen Phuoc Nguyen, An Khe Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN BẢO TRÂM
Mã số thuế:

0401951193

Địa chỉ: 101 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: 101 Ly Thai Tong, Thanh Khe Tay Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV HẠNH TRÌNH
Mã số thuế:

0401950898

Địa chỉ: 24 Thuận An 4, Phường Chính Gián , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: 24 Thuan An 4, Chinh Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT THANH KHÊ
Mã số thuế:

0401949772

Địa chỉ: 273-275 Hải Phòng, Phường Tân Chính , Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
Address: 273-275 Hai Phong, Tan Chinh Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 08/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp