Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Thanh Khê- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Phong Kim Sơn
Mã số thuế:

0401963047

Địa chỉ: Số 1 Hà Đông 2, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: No 1 Ha Dong 2, Xuan Ha Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19-03-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Thành Phố Bền Vững
Mã số thuế:

0401962156

Địa chỉ: K323/3 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: K323/3 Tran Cao Van, Xuan Ha Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 15-03-2019

Công Ty TNHH Dp Siwon Koreea
Mã số thuế:

0401961441

Địa chỉ: K183/9 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: K183/9 Tran Thai Tong, An Khe Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 15-03-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Xây Dựng An Việt Thiên
Mã số thuế:

0401962004

Địa chỉ: 45 Trần Xuân Lê, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: 45 Tran Xuan Le, Hoa Khe Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 15-03-2019

Công Ty TNHH Bất Động Sản Cầu Vàng
Mã số thuế:

0401957572

Địa chỉ: 485 Điện Biên Phủ, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: 485 Dien Bien Phu, Hoa Khe Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01-03-2019

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Nấu Ăn Thủy Bộ
Mã số thuế:

0401958311

Địa chỉ: Lô 26 B2.1, 281 Trường Chinh, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 26 B2.1, 281 Truong Chinh, An Khe Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.) )

Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01-03-2019

Công Ty TNHH Quản Lý Tòa Nhà & Phát Triển Du Lịch Sunsmile
Mã số thuế:

0401956762

Địa chỉ: Số 10 Phần Lăng 14, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: No 10 Phan Lang 14, Hoa Khe Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 22-02-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vạn Trường Phúc
Mã số thuế:

0401956089

Địa chỉ: K298/12 Lê Duẩn, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: K298/12 Le Duan, Tan Chinh Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 20-02-2019

Công Ty TNHH Mtv Ca-ry
Mã số thuế:

0401955896

Địa chỉ: 678 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Address: 678 Dien Bien Phu, Thanh Khe Tay Ward, Thanh Khe District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 20-02-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp