Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Mân Thái- Quận Sơn Trà- Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẠI VIỆT THẮNG
Mã số thuế:

0401945714

Địa chỉ: Lô C19 Trần Nhân Tông, Phường Mân Thái , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: Lot C19 Tran Nhan Tong, Man Thai Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of carpets, bed mattresses, blankets, mosquito nets, curtains, walls and floor covering materials in specialized stores )

Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 27/12/2018

CÔNG TY TNHH OH REAL
Mã số thuế:

0401925820

Địa chỉ: 18 Trần Khát Chân, Phường Mân Thái , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: 18 Tran Khat Chan, Man Thai Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 20/09/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Võ Tấn Bình
Mã số thuế:

0401924633

Địa chỉ: Lô 181-B8 Đường Hà Kỳ Ngộ, Khu dân cư An Cư 5, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 181-B8, Ha Ky Ngo Street, An Cu 5 Residential Area, Man Thai Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-09-2018

CÔNG TY TNHH VILLASEA
Mã số thuế:

0401924263

Địa chỉ: 50 Phạm Vấn, Phường Mân Thái , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: 50 Pham Van, Man Thai Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 13/09/2018

CÔNG TY TNHH MTV XD & DV ĐẠI LỘC LHP
Mã số thuế:

0401923213

Địa chỉ: Lô 10 - B2.4 - Vệt TM-DV-DL từ Nguyễn Phan Vinh đến Lê Văn T, Phường Mân Thái , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: Lot 10 - B2.4 - Vet TM-DV-DL Tu Nguyen Phan Vinh Den Le Van T, Man Thai Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 08/09/2018

Công Ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Quyền Anh
Mã số thuế:

0401909258

Địa chỉ: Thửa đất số 115, Tờ bản đồ số 21, Tổ 42, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: Thua Dat So 115, To Ban Do So 21, Civil Group 42, Man Thai Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 04-07-2018

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH THỊNH VƯỢNG
Mã số thuế:

0401892068

Địa chỉ: 21 Hồ Sỹ Phấn, Phường Mân Thái , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: 21 Ho Sy Phan, Man Thai Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 13/04/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp