Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường An Hải Đông- Quận Sơn Trà- Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH VƯƠNG AUTO
Mã số thuế:

0401950961

Địa chỉ: 208 Nguyễn Thiện Kế, Phường An Hải Đông , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: 208 Nguyen Thien Ke, An Hai Dong Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SMART PROPERTY
Mã số thuế:

0401944982

Địa chỉ: 52 - 54 Võ Văn Kiệt, Phường An Hải Đông , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: 52 - 54 Vo Van Kiet, An Hai Dong Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 21/12/2018

CÔNG TY TNHH O.A
Mã số thuế:

0401939340

Địa chỉ: 124 Phạm Cự Lượng, Phường An Hải Đông , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: 124 Pham Cu Luong, An Hai Dong Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 21/11/2018

CÔNG TY TNHH MTV DŨNG MINH KHÔI
Mã số thuế:

0401932634

Địa chỉ: 248 Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải Đông , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: 248 Nguyen Cong Tru, An Hai Dong Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 23/10/2018

CÔNG TY TNHH SURASANG
Mã số thuế:

0401925725

Địa chỉ: Lô 4-A10 Võ Văn Kiệt, Phường An Hải Đông , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: Lot 4-a10 Vo Van Kiet, An Hai Dong Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 20/09/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp