Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường An Hải Bắc- Quận Sơn Trà- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Ghp Việt Nam
Mã số thuế:

0401982184

Địa chỉ: 55 Lê Văn Thiêm, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: 55 Le Van Thiem, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty TNHH Ông Béo Quán
Mã số thuế:

0401981208

Địa chỉ: 181 Dương Đình Nghệ, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: 181 Duong Dinh Nghe, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 10-06-2019

Công Ty Cổ Phần Dasoftec
Mã số thuế:

0401980187

Địa chỉ: 15 đường An Hải Bắc 5, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: 15, An Hai Bac 5 Street, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01-06-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Minh Trí
Mã số thuế:

0401979865

Địa chỉ: 231 Thế Lữ, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: 231 The Lu, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 30-05-2019

Công Ty TNHH Mtv Kiến Trúc Xây Dựng Việt Thường
Mã số thuế:

0401977272

Địa chỉ: K231/10 Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: K231/10 Nguyen Cong Tru, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 20-05-2019

Công Ty TNHH Bé Anh Hotel
Mã số thuế:

0401976871

Địa chỉ: Lô A-17, Đường QH (3,0-5,5-3,0), Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot A-17, QH Street (3, 0- 5, 5- 3, 0), An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 17-05-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Dịch Vụ - Du Lịch Và Xây Dựng Sơn Thành
Mã số thuế:

0401975123

Địa chỉ: Lô 55+56 đường từ Nguyễn Công Trứ đến Đông Kinh Nghĩa Thục, KDC An Cư 2, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 55+56, Tu Nguyen Cong Tru Den Dong Kinh Nghia Thuc Street, KDC An Cu 2, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09-05-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ S Car
Mã số thuế:

0401971841

Địa chỉ: Lô 16 B2.2 KDC An Cư 5, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 16 B2.2 KDC An Cu 5, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 20-04-2019

Công Ty Cổ Phần Ppc Igolf Miền Trung
Mã số thuế:

0401965887

Địa chỉ: Lô A5, đường Phạm Văn Đồng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot A5, Pham Van Dong Street, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 28-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Continent Studio
Mã số thuế:

0401965654

Địa chỉ: 61 Nguyễn Xuân Khoát, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: 61 Nguyen Xuan Khoat, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 27-03-2019

Công Ty TNHH Giải Pháp Một Điểm Đến Khách Sạn Singapore
Mã số thuế:

0401964756

Địa chỉ: 82 Lê Phụng Hiểu, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: 82 Le Phung Hieu, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 26-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp