Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Sơn Trà- Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH HAI CON YOON
Mã số thuế:

0401933733

Địa chỉ: 33 Lê Tấn Toán, Phường An Hải Bắc , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: 33 Le Tan Toan, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 24/10/2018

CÔNG TY TNHH MTV ĐẢO NGỌC SƠN TRÀ
Mã số thuế:

0401933444

Địa chỉ: Lô B4.2-12 Khu dân cư đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc, đường L, Phường Thọ Quang , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: Lot B4.2-12, Dau Tuyen Son Tra - Dien Ngoc Residential Area, L Street, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 24/10/2018

CÔNG TY TNHH MTV DŨNG MINH KHÔI
Mã số thuế:

0401932634

Địa chỉ: 248 Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải Đông , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: 248 Nguyen Cong Tru, An Hai Dong Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 23/10/2018

Công Ty TNHH Mtv Thiết Kế Xây Dựng Châu Phong Arch Cons
Mã số thuế:

0401931197

Địa chỉ: 153 Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: 153 Nguyen Cong Tru, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 17-10-2018

CÔNG TY TNHH AOIFOODS
Mã số thuế:

0401930041

Địa chỉ: 26 Lê Phụng Hiểu, Phường An Hải Bắc , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: 26 Le Phung Hieu, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail of other goods in department stores)

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12/10/2018