Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Sơn Trà- Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH JOHNARCHI
Mã số thuế:

0401938234

Địa chỉ: 24A Lê Văn Thiêm, Phường An Hải Bắc , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: 24a Le Van Thiem, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19/11/2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Thiết Bị Thuận Phát Group
Mã số thuế:

0401937921

Địa chỉ: L3K4B 910A Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: L3K4B 910a Ngo Quyen, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19-11-2018

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Lộc Tâm An
Mã số thuế:

0401937791

Địa chỉ: Lô 17 Mân Quang 9, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 17 Man Quang 9, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-11-2018

Công Ty TNHH Mtv An Quốc Khang
Mã số thuế:

0401936847

Địa chỉ: Tầng 2 Khách sạn Danaciti, số 80 Đông Kinh Nghĩa Thục, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: 2nd Floor Khach San Danaciti, No 80 Dong Kinh Nghia Thuc, Phuoc My Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09-11-2018

CÔNG TY TNHH PHÚC GIA KHANG AUTO
Mã số thuế:

0401936438

Địa chỉ: Lô 2-3 C12 Phạm Huy Thông, Phường Nại Hiên Đông , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: Lot 2-3 C12 Pham Huy Thong, Nai Hien Dong Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Phường Nại Hiên Đông , Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06/11/2018

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THỌ PHÁT NGUYỄN
Mã số thuế:

0401936188

Địa chỉ: Thửa đất số 27, tờ bản đồ số B2.7, Vệt TM-DV-DL từ Nguyễn Ph, Phường Thọ Quang , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: Thua Dat So 27, To Ban Do So B2.7, Vet TM-DV-DL Tu Nguyen PH, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 05/11/2018