Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Sơn Trà- Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH VƯƠNG AUTO
Mã số thuế:

0401950961

Địa chỉ: 208 Nguyễn Thiện Kế, Phường An Hải Đông , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: 208 Nguyen Thien Ke, An Hai Dong Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH DAUKTAUNE
Mã số thuế:

0401950471

Địa chỉ: K31/6 Ngô Quyền, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: K31/6 Ngo Quyen, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09-01-2019

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ TỔNG HỢP SKY SPA
Mã số thuế:

0401950055

Địa chỉ: 980 - 982 Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: 980 - 982 Ngo Quyen, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV GAME VĂN PHÊ
Mã số thuế:

0401949839

Địa chỉ: 163 Ngô Quyền, Phường Thọ Quang , Quận Sơn Trà , Đà Nẵng
Address: 163 Ngo Quyen, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09/01/2019