Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Sơn Trà- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Global Mcm Kab
Mã số thuế:

0401996204

Địa chỉ: Lô 01/A1-2 Khu phức hợp đô thị, thương mại, dịch vụ, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 01/a1-2 Khu Phuc Hop Do Thi, Thuong Mai, Dich Vu, Nai Hien Dong Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Xuất bản phần mềm (Soft-ware publishing)

Phường Nại Hiên Đông , Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 16-08-2019

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Dịch Vụ Skyvy
Mã số thuế:

0401993644

Địa chỉ: 71 Ngô Thì Hương, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: 71 Ngo Thi Huong, Nai Hien Dong Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Nại Hiên Đông , Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01-08-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Viet Lux
Mã số thuế:

0401992753

Địa chỉ: 77 Dương Đình Nghệ, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: 77 Duong Dinh Nghe, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 30-07-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Điện Song Đặng
Mã số thuế:

0401992760

Địa chỉ: 62 Nguyễn Văn Siêu, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: 62 Nguyen Van Sieu, An Hai Tay Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 30-07-2019

Công Ty TNHH Kim Lê Nhân
Mã số thuế:

0401992288

Địa chỉ: 48 Lê Thước, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: 48 Le Thuoc, Phuoc My Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of beverages in specialized stores)

Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 26-07-2019

Công Ty TNHH Thanh Vinh Phát
Mã số thuế:

0401991527

Địa chỉ: 212 Trần Quang Khải, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: 212 Tran Quang Khai, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 23-07-2019

Công Ty TNHH Nishikana Danang
Mã số thuế:

0401989221

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà số 17 Mai Hắc Đế, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: 6th Floor, 17 Mai Hac De Building, An Hai Tay Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11-07-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bjs
Mã số thuế:

0401985386

Địa chỉ: 258 Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Address: 258 Vo Nguyen Giap, Phuoc My Ward, Son Tra District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 27-06-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp