Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Mỹ An- Quận Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI BẤT ĐỘNG SẢN TV HOUSE
Mã số thuế:

0402043109

Địa chỉ: 09 Ngô Thì Sĩ, Phường Mỹ An , Quận Ngũ Hành Sơn , Đà Nẵng
Address: 09 Ngo Thi Si, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01/06/2020

Công Ty TNHH Chalyaara
Mã số thuế:

0402042673

Địa chỉ: 05 Lê Quang Đạo, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: 05 Le Quang Dao, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 29-05-2020

Công Ty TNHH Tm Dv Tld
Mã số thuế:

0402042232

Địa chỉ: 121 Hoàng Kế Viêm, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: 121 Hoang Ke Viem, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 27-05-2020

Công Ty TNHH Bất Động Sản An Gia Đà Thành
Mã số thuế:

0402042419

Địa chỉ: 115 An Dương Vương, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: 115 An Duong Vuong, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 27-05-2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Công Nghệ Huyphong
Mã số thuế:

0402039790

Địa chỉ: K4/7 Lưu Quang Thuận, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: K4/7 Luu Quang Thuan, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 18-05-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp