Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT NGŨ HÀNH SƠN

Ngày thành lập: 11/01/2019

Địa chỉ: Đường Minh Mạng, Phường Khuê Mỹ , Quận Ngũ Hành Sơn , Đà Nẵng
Address: Minh Mang Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City

Ngành nghề chính (Main profession): HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM (Finance, Banking and Insurance)

Mã số thuế 0401951154
Nơi đ.ký nộp thuế CCT Quận Ngũ Hành Sơn
Người đại diện Võ Quang Nam
Địa chỉ N.Đ.diện 160/41 Nguyễn Hoàng, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Delegate address 160/41 Nguyen Hoang, Vinh Trung Ward, Thanh Khe District, Da Nang City

Ngành Đ.ký kinh doanh của TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT NGŨ HÀNH SƠN

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính