Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Khuê Mỹ- Quận Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Praim
Mã số thuế:

0401935579

Địa chỉ: 484 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: 484 Le Van Hien, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 02-11-2018

CÔNG TY TNHH ĐẠI HÒA AN
Mã số thuế:

0401934215

Địa chỉ: Lô 26, 27 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ , Quận Ngũ Hành Sơn , Đà Nẵng
Address: Lot 26, 27 Le Van Hien, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 26/10/2018

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC ZA
Mã số thuế:

0401933500

Địa chỉ: 44 Đa Phước 2, Phường Khuê Mỹ , Quận Ngũ Hành Sơn , Đà Nẵng
Address: 44 Da Phuoc 2, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 24/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp