Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Khuê Mỹ- Quận Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Evergreen 929
Mã số thuế:

0401983396

Địa chỉ: K142/9 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: K142/9 Le Van Hien, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 20-06-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Nhật Land
Mã số thuế:

0401975229

Địa chỉ: 67 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: 67 Nguyen Dinh Chieu, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty TNHH Nội Thất Golden Bee
Mã số thuế:

0401961917

Địa chỉ: 191A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: 191a Nguyen Dinh Chieu, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 26-03-2019

Công Ty TNHH Mtv Hỏa Tiễn
Mã số thuế:

0401960871

Địa chỉ: Lô 08-09 Hoàng Công Chất, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 08-09 Hoang Cong Chat, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12-03-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Địa Ốc Phú An Nam
Mã số thuế:

0401959185

Địa chỉ: 119 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: 119 Nguyen Dinh Chieu, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 05-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp