Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Khuê Mỹ- Quận Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Mtv Hỏa Tiễn
Mã số thuế:

0401960871

Địa chỉ: Lô 08-09 Hoàng Công Chất, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 08-09 Hoang Cong Chat, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12-03-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Địa Ốc Phú An Nam
Mã số thuế:

0401959185

Địa chỉ: 119 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: 119 Nguyen Dinh Chieu, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 05-03-2019

Công Ty TNHH Praim
Mã số thuế:

0401935579

Địa chỉ: 484 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: 484 Le Van Hien, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 02-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp