Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hòa Hải- Quận Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Công Nghệ Sun
Mã số thuế:

0401962420

Địa chỉ: 62 Nguyễn Dục, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: 62 Nguyen Duc, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 16-03-2019

Công Ty TNHH Tmdv Hoàng Việt Nga
Mã số thuế:

0401961434

Địa chỉ: Lô 46 vùng trung 12, KĐT Phú Mỹ An, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 46 Vung Trung 12, KDT Phu My An, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-03-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ttn Miền Trung
Mã số thuế:

0401950873

Địa chỉ: Lô 02 - B2.6, đường Nguyễn Phạm Tuân, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 02 - B2.6, Nguyen Pham Tuan Street, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19-01-2019

CÔNG TY TNHH GIÓ LÀO
Mã số thuế:

0401951838

Địa chỉ: B2.5 Lô 185 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Hoà Hải , Quận Ngũ Hành Sơn , Đà Nẵng
Address: B2.5, Lot 185 Huynh Van Nghe, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CMAX LAND
Mã số thuế:

0401951066

Địa chỉ: 33 Quán Khái 7, Phường Hoà Hải , Quận Ngũ Hành Sơn , Đà Nẵng
Address: 33 Quan Khai 7, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH VIHA PHÁT
Mã số thuế:

0401948916

Địa chỉ: Lô 434, Đường Trà Khê 1, Phường Hoà Hải , Quận Ngũ Hành Sơn , Đà Nẵng
Address: Lot 434, Tra Khe 1 Street, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 07/01/2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Eco City
Mã số thuế:

0401942985

Địa chỉ: Khu đô thị FPT City V5/b15/37 Shophouse, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: FPT City V5/B15/37 Shophouse Urban Area, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12-12-2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH ĐÁ MỸ NGHỆ HUY HIỆU
Mã số thuế:

0401939069

Địa chỉ: Lô 51-B2.1 Khu làng đá mỹ nghệ non nước, Phường Hoà Hải , Quận Ngũ Hành Sơn , Đà Nẵng
Address: Lot 51-B2.1 Khu, Da My Nghe Non Nuoc Village, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (Design cutting and perfecting stones)

Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 20/11/2018

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN KHOA HỌC
Mã số thuế:

0401934857

Địa chỉ: Thửa đất số 04 Khu B2.1, Khu đô thị Phú Mỹ An, Phường Hoà Hải , Quận Ngũ Hành Sơn , Đà Nẵng
Address: Thua Dat So 04 Khu B2.1, Phu My An Urban Area, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 30/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp