Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Công Nghệ Sun
Mã số thuế:

0401962420

Địa chỉ: 62 Nguyễn Dục, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: 62 Nguyen Duc, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 16-03-2019

Công Ty TNHH Tmdv Hoàng Việt Nga
Mã số thuế:

0401961434

Địa chỉ: Lô 46 vùng trung 12, KĐT Phú Mỹ An, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 46 Vung Trung 12, KDT Phu My An, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-03-2019

Công Ty TNHH Mtv Hỏa Tiễn
Mã số thuế:

0401960871

Địa chỉ: Lô 08-09 Hoàng Công Chất, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 08-09 Hoang Cong Chat, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12-03-2019

Công Ty TNHH Mtv Bất Động Sản Newtimes
Mã số thuế:

0401960085

Địa chỉ: 78 Võ Như Hưng, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: 78 Vo Nhu Hung, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 08-03-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Địa Ốc Phú An Nam
Mã số thuế:

0401959185

Địa chỉ: 119 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: 119 Nguyen Dinh Chieu, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 05-03-2019

Công Ty TNHH Mtv Bất Động Sản Ánh Việt Phát
Mã số thuế:

0401957861

Địa chỉ: Lô 52-53 Khu B2.38 Khu đô thị biệt thự sinh thái công viên văn hóa làng quê và quần thể du lịch sông nước, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 52-53 Khu B2.38 Khu Do Thi, Sinh Thai Cong Vien Van Hoa Villa, Que Va Quan The Du Lich Song Nuoc Village, Hoa Quy Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 27-02-2019

Công Ty TNHH Mtv Lê Kiều Chinh
Mã số thuế:

0401956071

Địa chỉ: Lô 06 Khu LK8 - Khu đô thị Hòa Quý, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 06 Khu LK8, Hoa Quy Urban Area, Hoa Quy Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 20-02-2019

Công Ty TNHH Ngọc Linh Phước Sơn
Mã số thuế:

0401954451

Địa chỉ: Số 30 Bá Giáng 7, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: No 30 Ba Giang 7, Hoa Quy Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 29-01-2019

Công Ty TNHH Sương Đông
Mã số thuế:

0401953338

Địa chỉ: 161 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: 161 Ngu Hanh Son, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 21-01-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ttn Miền Trung
Mã số thuế:

0401950873

Địa chỉ: Lô 02 - B2.6, đường Nguyễn Phạm Tuân, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 02 - B2.6, Nguyen Pham Tuan Street, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19-01-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp