Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Mp Property
Mã số thuế:

0402052583

Địa chỉ: Lô 5 khu B2.4, KDC nhà máy cao su, Đường Khuê Mỹ Đông 14, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 5 Khu B2.4, KDC Nha May Cao Su, Khue My Dong 14 Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-07-2020

Công Ty TNHH Tm - Xd Cơ Khí Hồng Phát
Mã số thuế:

0402052590

Địa chỉ: Lô 79, B2.5, TĐC Bá Tùng , Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 79, B2.5, TDC Ba Tung, Hoa Quy Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-07-2020

Công Ty TNHH Mtv Thu Thảo Nguyễn
Mã số thuế:

0402052449

Địa chỉ: Lô 12-13 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 12-13 Le Van Hien, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 13-07-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC KIÊN PHÁT
Mã số thuế:

0402051910

Địa chỉ: 25 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Khuê Mỹ , Quận Ngũ Hành Sơn , Đà Nẵng
Address: 25 Nguyen Dinh Chieu, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09/07/2020

CÔNG TY TNHH BOLD LAND
Mã số thuế:

0402050924

Địa chỉ: 74 Lê Thị Riêng, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: 74 Le Thi Rieng, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 07/07/2020

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT TƯỜNG PHÁT
Mã số thuế:

0402050642

Địa chỉ: Lô 6, Khu xưởng 387 - Cục kỹ thuật - Quân khu V, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 6, Khu Xuong 387 - Cuc Ky Thuat - Quan Khu V, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06/07/2020

Công Ty Cổ Phần Sogun Việt Nam
Mã số thuế:

0402050113

Địa chỉ: 563 Lê Văn Hiến, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: 563 Le Van Hien, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06-07-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp