Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Mtv Kỹ Thuật Và Thương Mại Entanpi
Mã số thuế:

0401976092

Địa chỉ: Lô 15 B2.19 Khu Đô thị Sinh Thái, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 15 B2.19, Sinh Thai Urban Area, Hoa Quy Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Nhật Land
Mã số thuế:

0401975229

Địa chỉ: 67 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: 67 Nguyen Dinh Chieu, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Trường Quân
Mã số thuế:

0401975500

Địa chỉ: Lô số 3 B2.1 Khu đất tiếp giáp phía Bắc The Marble Hotel & Resort, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot No 3 B2.1 Khu Dat Tiep Giap Phia Bac The Marble Hotel & Resort, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11-05-2019

Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Aqua Home
Mã số thuế:

0401974881

Địa chỉ: 57 Dương Tụ Quán, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: 57 Duong Tu Quan, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 10-05-2019

Công Ty TNHH Sắt Thép Hiệp Trường Phát
Mã số thuế:

0401968856

Địa chỉ: Thửa đất số 45,tờ bản đồ số 109 đường Mai Đăng Chơn, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: Thua Dat So 45, To Ban Do So 109, Mai Dang Chon Street, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09-04-2019

Công Ty TNHH Sắt Thép Hiếu Hòa Phát
Mã số thuế:

0401966591

Địa chỉ: Lô 18-19 Trần Đại Nghĩa, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 18-19 Tran Dai Nghia, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01-04-2019

Công Ty TNHH Mtv Phước Homeland
Mã số thuế:

0401966305

Địa chỉ: Lô 12 Khu B2.25 Bá Tùng Mở Rộng , Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 12 Khu B2.25 Ba Tung Mo Rong, Hoa Quy Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01-04-2019

Công Ty TNHH Nội Thất Golden Bee
Mã số thuế:

0401961917

Địa chỉ: 191A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: 191a Nguyen Dinh Chieu, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 26-03-2019

Công Ty TNHH Mtv Viet Kc Investment Corp
Mã số thuế:

0401964298

Địa chỉ: 08 An Thượng 28, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: 08 An Thuong 28, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 23-03-2019

Công Ty TNHH Công Nghệ Sun
Mã số thuế:

0401962420

Địa chỉ: 62 Nguyễn Dục, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: 62 Nguyen Duc, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 16-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp