Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH GIÓ LÀO
Mã số thuế:

0401951838

Địa chỉ: B2.5 Lô 185 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Hoà Hải , Quận Ngũ Hành Sơn , Đà Nẵng
Address: B2.5, Lot 185 Huynh Van Nghe, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CMAX LAND
Mã số thuế:

0401951066

Địa chỉ: 33 Quán Khái 7, Phường Hoà Hải , Quận Ngũ Hành Sơn , Đà Nẵng
Address: 33 Quan Khai 7, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TẦM NHÌN MIỀN TRUNG
Mã số thuế:

0401950626

Địa chỉ: Số 107 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Mỹ An , Quận Ngũ Hành Sơn , Đà Nẵng
Address: No 107 Ba, Huyen Thanh Quan, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH VIHA PHÁT
Mã số thuế:

0401948916

Địa chỉ: Lô 434, Đường Trà Khê 1, Phường Hoà Hải , Quận Ngũ Hành Sơn , Đà Nẵng
Address: Lot 434, Tra Khe 1 Street, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH BÌNH MINH
Mã số thuế:

0401950577

Địa chỉ: 21 An Thượng 24, Phường Mỹ An , Quận Ngũ Hành Sơn , Đà Nẵng
Address: 21 An Thuong 24, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Booking services and support services related to promoting and organizing tours)

Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SẮC ĐẸP MỘC LAN
Mã số thuế:

0401950048

Địa chỉ: Lô 16, 17 An Thượng 26, Phường Mỹ An , Quận Ngũ Hành Sơn , Đà Nẵng
Address: Lot 16, 17 An Thuong 26, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp