Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Liên Chiểu- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Gas Tín Nghĩa Phát
Mã số thuế:

0401969539

Địa chỉ: 245 Trần Quý Khoách, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 245 Tran Quy Khoach, Hoa Minh Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11-04-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Gia Hương
Mã số thuế:

0401969218

Địa chỉ: Lô 15 khu D-10 Khu phức hợp đô thị thương mại cao tầng Phương Trang, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 15 Khu D-10 Khu Phuc Hop Do Thi Thuong Mai Cao Tang Phuong Trang, Hoa Minh Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 10-04-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Quảng Thuận
Mã số thuế:

0401968736

Địa chỉ: Số 12 Ngô Văn Sở, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: No 12 Ngo Van So, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09-04-2019

Công Ty TNHH Minh Nhân Phát
Mã số thuế:

0401967820

Địa chỉ: 46 Hòa Nam 11, tổ 112, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 46 Hoa Nam 11, Civil Group 112, Hoa Minh Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 05-04-2019

Công Ty TNHH Hoa Minh Đào
Mã số thuế:

0401966087

Địa chỉ: Thửa Đất Số 156A-A7, Tờ Bản Đồ Số 00, Khu Dân Cư Vạn Tường, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: Thua Dat So 156a-A7, To Ban Do So 00, Van Tuong Residential Area, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 29-03-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Danh Việt
Mã số thuế:

0401964393

Địa chỉ: 167 Hồ Tùng Mậu, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 167 Ho Tung Mau, Hoa Minh Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 25-03-2019

Công Ty TNHH Bđs Duy Hòa Phát
Mã số thuế:

0401964410

Địa chỉ: Lô 29 B2-58 Khu đô thị Golden Hills, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 29 B2-58, Golden Hills Urban Area, Hoa Hiep Nam Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 23-03-2019

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Đầu Tư Nam Dương Home
Mã số thuế:

0401962773

Địa chỉ: 418 Kinh Dương Vương, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 418 Kinh Duong Vuong, Hoa Minh Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 18-03-2019

Công Ty Cổ Phần Chế Tác Kỹ Nghệ Đại Hồng Phát
Mã số thuế:

0401962205

Địa chỉ: Lô 57-B2.2, khu gia đình cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn 532, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 57-B2.2, Khu Gia Dinh Can Bo Chien Sy Lu Doan 532, Hoa Khanh Nam Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 15-03-2019

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Đại Phước
Mã số thuế:

0401959516

Địa chỉ: Thửa đất số 47, tờ bản đồ 305, Kiệt 5 đường Phan Văn Định, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: Thua Dat So 47, To Ban Do 305, Kiet 5, Phan Van Dinh Street, Hoa Hiep Nam Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 07-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp