Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Liên Chiểu- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Dv Tm Kiến Trúc Nội Thất Wood Light
Mã số thuế:

0401985756

Địa chỉ: Lô 54-B1.2 đường Khánh An 2, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 54-B1.2, Khanh An 2 Street, Hoa Khanh Nam Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 28-06-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Asia Green
Mã số thuế:

0401983798

Địa chỉ: 233 Lý Thái Tông, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 233 Ly Thai Tong, Hoa Minh Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 18-06-2019

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Green
Mã số thuế:

0401982427

Địa chỉ: Lô 153-B1-3, KHu gia đình cán bộ lữ đoàn 532, tổ 45E, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 153-B1-3, Khu Gia Dinh Can Bo Lu Doan 532, 45e Civil Group, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty TNHH Mtv Fullcom
Mã số thuế:

0401981695

Địa chỉ: H2/8 K33 Nam Cao, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: H2/8 K33 Nam Cao, Hoa Khanh Nam Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty TNHH Lê Ngọc Nhi
Mã số thuế:

0401981744

Địa chỉ: Đường A13 Khu Đô Thị Golden Hills, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: A13 Street, Golden Hills Urban Area, Hoa Hiep Nam Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ khác (Other passenger transport)

Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11-06-2019

Công Ty TNHH Mtv Ứng Dụng Công Nghệ Minh Quang
Mã số thuế:

0401980902

Địa chỉ: 231 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 231 Nguyen Huy Tuong, Hoa Minh Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 05-06-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Trendhouse
Mã số thuế:

0401977995

Địa chỉ: 39 Đồng Khởi, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 39 Dong Khoi, Hoa Minh Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 23-05-2019

Công Ty Cổ Phần Giặt Ủi Abe Shinzo V & N
Mã số thuế:

0401977748

Địa chỉ: Thửa đất số B2.14-41 và B2.14-42, KĐT Phước Lý, đường Phước Lý 4, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: Thua Dat So B2.14-41 Va B2.14-42, KDT Phuoc Ly, Phuoc Ly 4 Street, Hoa Minh Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú (Laundry, cleaning of textile and fur products)

Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 22-05-2019

Công Ty TNHH Mtv Phát Ngân Lộc
Mã số thuế:

0401977498

Địa chỉ: 39 Chơn Tâm 1, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 39 Chon Tam 1, Hoa Khanh Nam Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 21-05-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp