Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Liên Chiểu- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Venus Dn
Mã số thuế:

0401955536

Địa chỉ: 20 Ngô Văn Sở, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 20 Ngo Van So, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 18-02-2019

Công Ty TNHH Công Nghiệp Phú Thuận Toàn
Mã số thuế:

0401954645

Địa chỉ: Lô U17, đường 10B ND, 14B, Khu Công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot U17, 10B ND Street, 14B, Hoa Khanh Mo Rong Industrial Zone, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác (Producing spare parts for motor vehicles and vehicle engines )

Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 30-01-2019

Công Ty TNHH Sgt Phát Huy
Mã số thuế:

0401954229

Địa chỉ: Lô đất 171-172, phân khu B2-5, Khu tái định cư số 6, Trung tâm đô thị mới Tây Bắc, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot Dat 171-172, Phan Khu B2-5, Khu Tai Dinh Cu So 6, Trung Tam Do Thi Moi Tay Bac, Hoa Minh Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ uống (Wholesale of beverages)

Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 28-01-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Vq House
Mã số thuế:

0401953377

Địa chỉ: Lô 06 Thạch Sơn 4, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 06 Thach Son 4, Hoa Hiep Nam Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 21-01-2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ XÂY DỰNG NHIÊN ĐĂNG
Mã số thuế:

0401953017

Địa chỉ: 97/34B Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc , Quận Liên Chiểu , Đà Nẵng
Address: 97/34B Nguyen Luong Bang, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH DỆT MAY BETTER
Mã số thuế:

0401952951

Địa chỉ: Lô G2 đường số 10, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc , Quận Liên Chiểu , Đà Nẵng
Address: Lot G2, Street No 10, Hoa Khanh Industrial Zone, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 18/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU TT CHỜ XỬ LÝ - CCT LIÊN CHIỂU
Mã số thuế:

0401952422

Địa chỉ: 46 Ngô Thì Nhậm, Phường Hoà Khánh Nam , Quận Liên Chiểu , Đà Nẵng
Address: 46 Ngo Thi Nham, Hoa Khanh Nam Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 16/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT LIÊN CHIỂU
Mã số thuế:

0401952528

Địa chỉ: 46 Ngô Thì Nhậm, Phường Hoà Khánh Nam , Quận Liên Chiểu , Đà Nẵng
Address: 46 Ngo Thi Nham, Hoa Khanh Nam Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 16/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL - CCT LIÊN CHIỂU
Mã số thuế:

0401952535

Địa chỉ: 46 Ngô Thì Nhậm, Phường Hoà Khánh Nam , Quận Liên Chiểu , Đà Nẵng
Address: 46 Ngo Thi Nham, Hoa Khanh Nam Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN U HOME
Mã số thuế:

0401952119

Địa chỉ: Lô A2-6, Dự án Goldenhill, Phường Hoà Hiệp Nam , Quận Liên Chiểu , Đà Nẵng
Address: Lot A2-6, Goldenhill Project, Hoa Hiep Nam Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 15/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp