Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hòa Vang- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Dương Doanh Tiến
Mã số thuế:

0402000070

Địa chỉ: Thôn Phú Sơn 1, Xã Hoà Khương, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: Phu Son 1 Hamlet, Hoa Khuong Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Chuẩn bị mặt bằng (Preparing construction sites)

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Phi Toàn Steel
Mã số thuế:

0401999036

Địa chỉ: Lô 183 Khu B – Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 183 Khu B, Nam Cau Cam Le Residential Area, Hoa Phuoc Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09-09-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Eco Green
Mã số thuế:

0401997085

Địa chỉ: 177 Phan Thúc Trực, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: 177 Phan Thuc Truc, Hoa Chau Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09-09-2019

Công Ty TNHH Giải Pháp An Toàn Tự Động Hatsuta
Mã số thuế:

0401999276

Địa chỉ: Lô J4-7 Khu phụ trợ Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot J4-7 Khu Phu Tro Khu Cong Nghe Cao Da Nang, Hoa Lien Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06-09-2019

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Xây Dựng Đặng Minh Phát
Mã số thuế:

0401990932

Địa chỉ: TĐ số 2119, TBĐ số 16, đường 605 Thôn Lệ Sơn Bắc, Xã Hoà Tiến, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: TD So 2119, TBD So 16, Street 605, Le Son Bac Hamlet, Hoa Tien Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Xã Hòa Tiến, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 19-07-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khoa Trường Huy
Mã số thuế:

0401984978

Địa chỉ: Tổ 3, Thôn Dương Sơn, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: Civil Group 3, Duong Son Hamlet, Hoa Chau Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 25-06-2019

Công Ty TNHH Ô Tô Thành Nhân
Mã số thuế:

0401984230

Địa chỉ: Thửa đất số 123, tờ bản đồ số 25, Thôn Phú Sơn Nam, Xã Hoà Khương, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: Thua Dat So 123, To Ban Do So 25, Phu Son Nam Hamlet, Hoa Khuong Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 24-06-2019

Công Ty TNHH Khảo Sát Địa Chất Thành Danh Phát
Mã số thuế:

0401980211

Địa chỉ: Lô 324 đường Kha Vạng Cân, Thôn Bầu Cầu, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 324, Kha Vang Can Street, Bau Cau Hamlet, Hoa Chau Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 31-05-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Golden Harvest
Mã số thuế:

0401975370

Địa chỉ: Thửa đất số 968, tờ bản đồ số 12, Thôn La Bông, Xã Hoà Tiến, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: Thua Dat So 968, To Ban Do So 12, La Bong Hamlet, Hoa Tien Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hòa Tiến, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 10-05-2019

Công Ty TNHH Việt Lâm Giang
Mã số thuế:

0401974218

Địa chỉ: Lô 40, tổ 8, thôn Miếu Bông, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 40, Civil Group 8, Mieu Bong Hamlet, Hoa Phuoc Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 08-05-2019

Công Ty TNHH Tinbon
Mã số thuế:

0401971834

Địa chỉ: Lô D8-18, đường Vũ Miên, KDC Nam Cầu Cẩm Lệ, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot D8-18, Vu Mien Street, KDC Nam Cau Cam Le, Hoa Phuoc Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Đại lý du lịch (Travel agencies)

Xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 20-04-2019

Công Ty TNHH Vạn Tài Hưng
Mã số thuế:

0401968729

Địa chỉ: Lô 34-35, Phân khu B2-30, Khu tái định cư Hòa Liên 5, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 34-35, Phan Khu B2-30, Khu Tai Dinh Cu Hoa Lien 5, Hoa Lien Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09-04-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp