Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hòa Vang- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Golden Harvest
Mã số thuế:

0401975370

Địa chỉ: Thửa đất số 968, tờ bản đồ số 12, Thôn La Bông, Xã Hoà Tiến, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: Thua Dat So 968, To Ban Do So 12, La Bong Hamlet, Hoa Tien Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hòa Tiến, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 10-05-2019

Công Ty TNHH Việt Lâm Giang
Mã số thuế:

0401974218

Địa chỉ: Lô 40, tổ 8, thôn Miếu Bông, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 40, Civil Group 8, Mieu Bong Hamlet, Hoa Phuoc Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 08-05-2019

Công Ty TNHH Tinbon
Mã số thuế:

0401971834

Địa chỉ: Lô D8-18, đường Vũ Miên, KDC Nam Cầu Cẩm Lệ, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot D8-18, Vu Mien Street, KDC Nam Cau Cam Le, Hoa Phuoc Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Đại lý du lịch (Travel agencies)

Xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 20-04-2019

Công Ty TNHH Vạn Tài Hưng
Mã số thuế:

0401968729

Địa chỉ: Lô 34-35, Phân khu B2-30, Khu tái định cư Hòa Liên 5, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 34-35, Phan Khu B2-30, Khu Tai Dinh Cu Hoa Lien 5, Hoa Lien Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09-04-2019

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Trường Sơn Thành
Mã số thuế:

0401964611

Địa chỉ: Tổ 06, Thôn Thạch Nham Đông, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: Civil Group 06, Thach Nham Dong Hamlet, Hoa Nhon Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 25-03-2019

Công Ty TNHH M&e Việt Thịnh Phát
Mã số thuế:

0401964361

Địa chỉ: Lô 6 đường Trần Tử Bình, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 6, Tran Tu Binh Street, Hoa Chau Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 23-03-2019

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng S&p
Mã số thuế:

0401959869

Địa chỉ: 135 Nguyễn Bảo, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: 135 Nguyen Bao, Hoa Chau Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 07-03-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc & Xây Dựng Lam Mộc
Mã số thuế:

0401959481

Địa chỉ: Lô 4, B2-10 đường Âu Dương Lân, Thôn Bàu Cầu, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 4, B2-10, Au Duong Lan Street, Bau Cau Hamlet, Hoa Chau Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 06-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Và Xây Dựng Hoàng Gia Thịnh
Mã số thuế:

0401955871

Địa chỉ: Thửa đất số 1069, Tờ bản đồ số 09, Thôn Giáng Nam 2, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: Thua Dat So 1069, To Ban Do So 09, Giang Nam 2 Hamlet, Hoa Phuoc Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (Wholesale of rice)

Xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 20-02-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Win Bảo Châu
Mã số thuế:

0401954187

Địa chỉ: Đường 602, Tổ 1, Khu dân cư Sơn Phước, Xã Hoà Ninh, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: Street 602, Civil Group 1, Son Phuoc Residential Area, Hoa Ninh Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 28-01-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOPELAND
Mã số thuế:

0401953881

 Điện thoại:

Địa chỉ: Lô 34-35, Phân khu B2-30, Khu tái định cư Hòa Liên 5, Xã Hoà Liên , Huyện Hoà Vang , Đà Nẵng
Address: Lot 34-35, Phan Khu B2-30, Khu Tai Dinh Cu Hoa Lien 5, Hoa Lien Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 25/01/2019

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DANACO
Mã số thuế:

0401951059

Địa chỉ: 479 Trường Sơn, Thôn Thạch Nham Đông, Xã Hoà Nhơn , Huyện Hoà Vang , Đà Nẵng
Address: 479 Truong Son, Thach Nham Dong Hamlet, Hoa Nhon Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp