Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Thuận Phước- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN VSENCO
Mã số thuế:

0401951404

Địa chỉ: 07 Lương Ngọc Quyến, Phường Thuận Phước , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 07 Luong Ngoc Quyen, Thuan Phuoc Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp