Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Thuận Phước- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản Tlr
Mã số thuế:

0401975395

Địa chỉ: 42 Phạm Ngọc Thạch, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 42 Pham Ngoc Thach, Thuan Phuoc Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty TNHH Nara Trade
Mã số thuế:

0401965894

Địa chỉ: Số 160, Đường 3/2, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: No 160, Street 3/2, Thuan Phuoc Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01-04-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VSENCO
Mã số thuế:

0401951404

Địa chỉ: 07 Lương Ngọc Quyến, Phường Thuận Phước , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 07 Luong Ngoc Quyen, Thuan Phuoc Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp