Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Thanh Bình- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Và Phát Triển Kim Ngân Everland
Mã số thuế:

0401958618

Địa chỉ: 93 Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 93 Nguyen Tat Thanh, Thanh Binh Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 05-03-2019

Công Ty TNHH Gdx
Mã số thuế:

0401954518

Địa chỉ: 213 Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 213 Nguyen Tat Thanh, Thanh Binh Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 29-01-2019

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC TRÍ THỊNH
Mã số thuế:

0401949691

Địa chỉ: 59/6 Thanh Thủy, Phường Thanh Bình , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 59/6 Thanh Thuy, Thanh Binh Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ (Retail equipment for mobile communication technology or at the market)

Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ NAM BÌNH
Mã số thuế:

0401935473

Địa chỉ: 395 Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Bình , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 395 Nguyen Tat Thanh, Thanh Binh Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 01/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp