Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH GMC NHẬT BẢN

Ngày thành lập: 11/01/2019

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Sunrise, Số 25 Đường 2 Tháng 9, Phường Hoà Cường Nam , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 1st Floor, Sunrise Building, No 25, 2 Thang 9 Street, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City

Ngành nghề chính (Main profession): Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Data processing, hosting and related activities)

Mã số thuế 0401951098
Tên v.tắt/giao dịch GMC NHAT BAN CO.,LTD
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Quận Hải Châu
Người đại diện Lê Văn Duy
Địa chỉ N.Đ.diện 23 Khái Đông 3, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Delegate address 23 Khai Dong 3, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính