Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hòa Cường Nam- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN BẠCH ĐẰNG MIỀN TRUNG
Mã số thuế:

0401951771

Địa chỉ: Số 51 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: No 51 Xo Viet Nghe Tinh, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ NEW SEA
Mã số thuế:

0401951884

Địa chỉ: Tầng 05- Tòa nhà Lighthouse, số 1254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 5th Floor, Lighthouse Building, No 1254 Xo Viet Nghe Tinh, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH GMC NHẬT BẢN
Mã số thuế:

0401951098

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Sunrise, Số 25 Đường 2 Tháng 9, Phường Hoà Cường Nam , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 1st Floor, Sunrise Building, No 25, 2 Thang 9 Street, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Data processing, hosting and related activities)

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH INFINITY BLOCKCHAIN LABS (ĐÀ NẴNG)
Mã số thuế:

0401950640

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Lighthouse, 1254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 5th Floor, Lighthouse Building, 1254 Xo Viet Nghe Tinh, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 10-01-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nam Dược Miền Trung
Mã số thuế:

0401943883

Địa chỉ: Lô 1424, Khu dân cư Tây Nam Hòa Cường, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lot 1424, Tay Nam Hoa Cuong Residential Area, Xo Viet Nghe Tinh Street, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 18-12-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NGÀNH NƯỚC BHD
Mã số thuế:

0401942858

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà DMT GROUP, Số 484-486 đường 2 Tháng 9, Phường Hoà Cường Nam , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 6th Floor, DMT Group Building, No 484-486, 2 Thang 9 Street, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 12/12/2018

CÔNG TY TNHH XENIA TECH
Mã số thuế:

0401939686

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Lighthouse, 1254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 5th Floor, Lighthouse Building, 1254 Xo Viet Nghe Tinh, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 23/11/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT PHẦN MỀM CEDAR
Mã số thuế:

0401937625

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Lighthouse, 1254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 5th Floor, Lighthouse Building, 1254 Xo Viet Nghe Tinh, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Xuất bản phần mềm (Soft-ware publishing)

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 13/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp