Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hòa Cường Nam- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN BẠCH ĐẰNG MIỀN TRUNG
Mã số thuế:

0401951771

Địa chỉ: Số 51 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: No 51 Xo Viet Nghe Tinh, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ NEW SEA
Mã số thuế:

0401951884

Địa chỉ: Tầng 05- Tòa nhà Lighthouse, số 1254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 5th Floor, Lighthouse Building, No 1254 Xo Viet Nghe Tinh, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH GMC NHẬT BẢN
Mã số thuế:

0401951098

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Sunrise, Số 25 Đường 2 Tháng 9, Phường Hoà Cường Nam , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 1st Floor, Sunrise Building, No 25, 2 Thang 9 Street, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Data processing, hosting and related activities)

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH INFINITY BLOCKCHAIN LABS (ĐÀ NẴNG)
Mã số thuế:

0401950640

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Lighthouse, 1254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 5th Floor, Lighthouse Building, 1254 Xo Viet Nghe Tinh, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 10-01-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp