Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hòa Cường Nam- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Dreamway
Mã số thuế:

0401989863

Địa chỉ: 34 Trương Chí Cương, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 34 Truong Chi Cuong, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 18-07-2019

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Biểu Diễn Đông Phương
Mã số thuế:

0401990026

Địa chỉ: 294 Lê Thanh Nghị, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 294 Le Thanh Nghi, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Production of movies, video movies, and TV programs)

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 16-07-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Pdt
Mã số thuế:

0401976695

Địa chỉ: 286A Lê Thanh Nghị, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 286a Le Thanh Nghi, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 16-05-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN BẠCH ĐẰNG MIỀN TRUNG
Mã số thuế:

0401951771

Địa chỉ: Số 51 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: No 51 Xo Viet Nghe Tinh, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ NEW SEA
Mã số thuế:

0401951884

Địa chỉ: Tầng 05- Tòa nhà Lighthouse, số 1254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam , Quận Hải Châu , Đà Nẵng
Address: 5th Floor, Lighthouse Building, No 1254 Xo Viet Nghe Tinh, Hoa Cuong Nam Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 15/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp