Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Eiken

Ngày thành lập: 16-05-2018

Địa chỉ: 39 Lê Thanh Nghị, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 39 Le Thanh Nghi, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City

Ngành nghề chính (Main profession): Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Mã số thuế 0401899306
Tên v.tắt/giao dịch Eiken Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Đà Nẵng
Người đại diện Nguyễn Lê Hồng Uyên

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Eiken

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính